Заслужава си, опитай!

Такси

 • Вид такса
 • Създаване на виртуална карта
 • Активиране на виртуална карта
 • Зареждане с банкова карта
 • Трансфер между phyre потребители
 • Месечна такса
  Безплатно първите 12 месеца!
 • Такса неактивност
  Ако заредите средства и не извършвате трансакции за период от 6 месеца, тази такса се начислява месечно от 7-мия месец
 • Такса обмен на валута
 • Цена
 • БЕЗПЛАТНО
 • БЕЗПЛАТНО
 • БЕЗПЛАТНО
 • БЕЗПЛАТНО
 • € 1/месец
 • € 1/месец
 • 1.25% от сумата
 • Вид такса
 • Създаване на виртуална карта
  БЕЗПЛАТНО
 • Активиране на виртуална карта
  БЕЗПЛАТНО
 • Зареждане с банкова карта
  БЕЗПЛАТНО
 • Трансфер между phyre потребители
  БЕЗПЛАТНО
 • Месечна такса
  Безплатно първите 12 месеца!
  € 1/месец
 • Такса неактивност
  Ако заредите средства и не извършвате транзакции за период от 6 месеца, тази такса се начислява месечно от 7-мия месец
  € 1/месец
 • Такса обмен на валута
  1.25% от сумата

Лимити

 • Тип трансакция
 • ПОС терминал
 • Зареждане на сметка
 • Максимална сума на трансакция
 • €5,000
 • €5,000
 • 24 часов лимит
  Сума
  Брой трансакции
 • €10,000
  15
 • €10,000
  8
 • Максимална сума на транзакция
 • ПОС терминал
  €5,000
 • Зареждане на сметка
  €5,000
 • 24 часов лимит
  Сума
  Брой транзакции
 • ПОС терминал
  €10,000
  15
 • Зареждане на сметка
  €10,000
  8
 • 7 дни лимит
  Сума
  Брой Транзакции
 • ПОС терминал
  €15,000
  90
 • Зареждане на сметка
  €15,000
  30
 • 30 дни лимит
  Сума
  Брой Транзакции
 • ПОС терминал
  €25,000
  300
 • Зареждане на сметка
  €25,000
  70
 • Тип трансакция
 • ПОС терминал
 • Зареждане на сметка
 • 7 дневен лимит
  Сума
  Брой трансакции
 • €15,000
  90
 • €15,000
  30
 • 30 дневен лимит
  Сума
  Брой трансакции
 • €25,000
  300
 • €25,000
  70

Включи се сега!