phyre планове

Платежните услуги на phyre се предоставят от Пейнетикс АД - дружество за електронни пари, лицензирано от БНБ. Ценовият модел на phyre е съобразен с Пейнетикс такси и лимити.
Цените са представени според валутата на портфейла в последователност BGN / EUR / GBP / RON.

 • STARTER
 • Месечна такса
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Плащане на ПОС
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Преводи между phyre потребители
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Преводи по IBAN в лева
  1.10 лв. за превод
 • Преводи по IBAN в евро
  €0.55 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Издаване на следваща виртуална карта
  2.49 лв. / €1.29 / £1.29 / 7 lei
 • Зареждане с превод по IBAN
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  0.59%
  Средствата постъпват мигновено.
  Минимална такса 0.20 лв. / €0.10 / £0.10 / 0.50 lei, в редки случаи варира според картата.
 • Внасяне на пари в наличност на Cashterminal
  1.5%
  Средствата постъпват мигновено.
  Минимална такса 0.20 лв. Налично само за портфейли с валута BGN.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  9.90 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  Доставка извън България / Румъния:
  15 лв. / €7.67 / £6.6 / 36 lei
 • Теглене от банкомат
  BGN: 1.10 лв. за теглене в лева, 1.50 лв. + 0.6% от сумата в друга валута;
  EUR: €1 + 0.6% от сумата без значение от валутата за теглене;
  GBP: £1 за теглене в паунди, £0.80 + 0.6% от сумата в друга валута;
  RON: 4 lei + 0.6% от сумата без значение от валутата за теглене
 • Обмен на валута
  1.25% от сумата
 • Такса за обратно изкупуване
  1.90 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Месечна такса неактивност
  1.95 лв. / €1 / £1 / 5 lei
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
 • Плащане на битови сметки
  Без такса до 15.03.2022, 0.19 лв. за сметка след това.
  Налично само за портфейли с валута BGN.
 • Обслужване на запор
  10 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  За всеки отделен наложен запор
 • PLUS
  Планът е активен от 02.06.20 г.
 • Месечна такса
  4.95 лв. / €2.50 / £2.20 / 12 lei
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Плащане на ПОС
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Преводи между phyre потребители
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Преводи по IBAN в лева
  1 безплатен превод, 0.60 лв. след това
 • Преводи по IBAN в евро
  1 безплатен превод, €0.30 след това
 • Издаване на виртуална карта
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Издаване на следваща виртуална карта
  0.89 лв. / €0.45 / £0.45 / 2.20 lei
 • Зареждане с превод по IBAN
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  Безплатно до 750 лв. / €380 / £330 / 1800 lei на месец, 0.59% след това.
  Средствата постъпват мигновено.
  Минимална такса 0.20 лв. / €0.10 / £0.10 / 0.50 lei, в редки случаи варира според картата.
 • Внасяне на пари в наличност на Cashterminal
  1%
  Средствата постъпват мигновено.
  Минимална такса 0.20 лв. Налично само за портфейли с валута BGN.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  9.90 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  Доставка извън България / Румъния:
  15 лв. / €7.67 / £6.6 / 36 lei
 • Теглене от банкомат
  1.10 лв. / €0.55 / £0.50 / 2.70 lei без значение от валутата за теглене
 • Обмен на валута
  0.75% от сумата
 • Такса за обратно изкупуване
  1.90 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Месечна такса неактивност
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
 • Плащане на битови сметки
  Без такса до 15.03.2022, 0.10 лв. за сметка след това.
  Налично само за портфейли с валута BGN.
 • Обслужване на запор
  10 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  За всеки отделен наложен запор

Лимити според нива на верификация
За всички планове

 • НИВО 1
  Изисква се удостоверяване на самоличност при първоначална платежна операция, след регистриране на phyre профил
 • Изходящи преводи по IBAN или в мрежата на phyre за сума, не по-голяма от:
  • 2.000 лв. / €1000 / £930 / 4.900 lei за период от 1 година
  Входящи платежни операции (зареждане с кредитна/дебитна карта, преводи в мрежата на phyre, преводи по IBAN, превод по карта) за сума, не по-голяма от:
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei за период от 1 месец или 1 година
  Изходящи платежни операции (преводи в мрежата на phyre, преводи по IBAN, трансакция с карта) за сума, не по-голяма от:
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei за период от 1 месец или 1 година
  Максимална наличност по сметка:
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei
 • НИВО 2
  Изисква се попълване на декларация за произход на средствата при достигане на лимит от НИВО 1
 • Изходящи преводи по IBAN или в мрежата на phyre за сума, не по-голяма от:
  • 6.000 лв. за еднократен превод
  • 10.000 лв. / €5100 / £4600 / 24.700 lei за период от 24 часа
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei за период от 7 дни
  • 60.000 лв. / €30.700 / £28.000 / 148.700 lei за период от 1 месец
  • 200.000 лв. / €102.500 / £93.328 / 495.000 lei за период от 1 година
  Зареждане с превод по IBAN за сума, не по-голяма от:
  • 100.000 лв. / €51.300 / £46.600 / 248.100 lei за период от 1 месец
  Зареждане с кредитна/дебитна карта за сума, не по-голяма от:
  • 60.000 лв. / €30.700 / £28.000 / 148.700 lei за период от 1 месец
  Общо входящи или изходящи преводи по IBAN или в мрежата на phyre, трансакции с карти за сума, не по-голяма от:
  • 100.000 лв. / €51.300 / £46.600 / 248.100 lei за период от 1 месец
  • 360.000 лв. / €184.600 / £168.000 / 893.000 lei за период от 1 година
  Максимална наличност по сметка:
  • 360.000 лв. / €184.600 / £168.000 / 893.000 lei

Лимити при трансакции с карта (дигитализирана, физическа и виртуална)
За всички планове и нива на верификация

 • На трансакция
 • 10.000 лв. / €5.000 / £5.000 / 24.000 lei
  еднократно плащане на ПОС
 • 10.000 лв. / €5.000 / £5.000 / 24.000 lei
  еднократно зареждане на сметка
 • 400 лв. / €200 / £200 / 700 lei
  еднократно теглене от банкомат
 • 24-часов лимит
 • 20.000 лв. / €10.000 / £10.000 / 45.000 lei
  50 Плащания на ПОС за дигитализирани и виртуални карти; 20 Плащания на ПОС за физически карти
 • 20.000 лв. / €10.000 / £10.000 / 45.000 lei
  50 зареждания на сметка
 • 1.000 лв. / €1.000 / £1.000 / 2.000 lei
  5 тегления от банкомат
 • 7-дневен лимит
 • 30.000 лв. / €15.000 / £15.000 / 70.000 lei
  120 плащания на ПОС за всички видове карти
 • 30.000 лв. / €15.000 / £15.000 / 70.000 lei
  100 зареждания на сметка
 • 4.000 лв. / €4.000 / £4.000 / 8.000 lei
  35 тегления от банкомат
 • 30-дневен лимит
 • 60.000 лв. / €30.000 / £30.000 / 140.000 lei
  300 плащания на ПОС за всички видове карти
 • 60.000 лв. / €30.000 / £30.000 / 140.000
  300 зареждания на сметка
 • 10.000 лв. / €10.000 / £10.000 / 30.000 lei
  90 тегления от банкомат

План PLUS
Този план е валиден за потребители, регистрирани преди 02.06.20 г.

 • PLUS
 • Месечна такса
  1.95 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Плащане на ПОС
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Преводи между phyre потребители
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Преводи по IBAN лева
  0.60 лв. за превод
 • Преводи по IBAN евро
  €0.30 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Издаване на следваща виртуална карта
  0.89 лв. / €0.45 / £0.45 / 2.20 lei
 • Зареждане с превод по IBAN
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  Безплатно до 250 лв. / €120 / £110 / 600 lei на месец, 0.59% след това.
  Средствата постъпват мигновено.
  Минимална такса 0.20 лв. / €0.10 / £0.10 / 0.50 lei, в редки случаи варира според картата.
 • Внасяне на пари в наличност на Cashterminal
  1%
  Средствата постъпват мигновено.
  Минимална такса 0.20 лв. Налично само за портфейли с валута BGN.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  9.90 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  Доставка извън България / Румъния:
  15 лв. / €7.67 / £6.6 / 36 lei
 • Теглене от банкомат
  BGN: 1.10 лв. за теглене в лева, 1.50 лв. + 0.6% от сумата в друга валута;
  EUR: €1 + 0.6% от сумата без значение от валутата за теглене;
  GBP: £1 за теглене в паунди, £0.80 + 0.6% от сумата в друга валута;
  RON: 4 lei + 0.6% от сумата без значение от валутата за теглене
 • Обмен на валута
  0.25% от сумата
 • Такса за обратно изкупуване
  1.90 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Месечна такса неактивност
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
Адресът и другите координати за контакт на Помирителната комисия по платежни спорове към Комисията за защита на потребителите (орган за извънсъдебно разрешаване на национални и трансгранични спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и между издатели на електронни пари и техни клиенти във връзка с прилагането на Зaкона за платежните услуги и платежните системи и на подзаконовите актове по прилагането му), са променени както следва: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 4, тел. +359 2 9330565, факс: +359 2 9884818, интернет страница: www.kzp.bg и http://abanksb.bg/pkps; e-mail: adr.payment@kzp.bg.