phyre планове

Създадохме гъвкави абонаментни планове, които да пасват максимално на твоето ежедневие и финансови нужди. Ти решаваш кой план да избереш и кога да преминеш на друг. Разгледай всички опции и детайли в ценовия модел на плановете.

Валута на портфейл:

 • STARTER
 • Месечна такса
  0 лв.
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  0 лв.
 • Плащане на ПОС
  0 лв.
 • Преводи между phyre потребители
  0 лв.
 • Банкови преводи в лева
  1,10 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  Равностойността на €0.55 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  0 лв.
 • Зареждане с банков превод
  0 лв.
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  0.59%, минимум 0,20 лв.
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  9,90 лв.
  Доставка извън България и Румъния: 15 лв.
 • Теглене от банкомат
  1,10 лв. за теглене в лева,
  1,50 лв. + 0.6% от сумата за теглене в друга валута
 • Обмен на валута
  1.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  1,90 лв.
 • Месечна такса неактивност
  1,95 лв.
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
 • PLUS
 • Месечна такса
  1,95 лв.
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  0 лв.
 • Плащане на ПОС
  0 лв.
 • Преводи между phyre потребители
  0 лв.
 • Банкови преводи лева
  0,60 лв. за превод
 • Банкови преводи евро
  Равностойността на €0.30 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  0 лв.
 • Зареждане с банков превод
  0 лв
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  Безплатно до 250 лв. на месец, 0.59% след това, минимум 0,20 лв.
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  9,90 лв.
  Доставка извън България и Румъния: 15 лв.
 • Теглене от банкомат
  1,10 лв. за теглене в лева,
  1,50 лв. + 0.6% от сумата за теглене в друга валута
 • Обмен на валута
  0.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  1,90 лв.
 • Месечна такса неактивност
  0 лв.
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции

Лимити при трансакции
За всички планове

 • На трансакция
 • 10,000 лв.
  еднократно плащане на ПОС
 • 10,000 лв.
  еднократно зареждане на сметка
 • 400 лв.
  еднократно теглене от банкомат
 • 24-часов лимит
 • 20,000 лв.
  15 плащания на ПОС
 • 20,000 лв.
  15 зареждания на сметка
 • 1,000 лв.
  5 тегления от банкомат
 • 7-дневен лимит
 • 30,000 лв.
  90 плащания на ПОС
 • 30,000 лв.
  50 зареждания на сметка
 • 4,000 лв.
  35 тегления от банкомат
 • 30-дневен лимит
 • 60,000 лв.
  300 плащания на ПОС
 • 60,000 лв.
  120 зареждания на сметка
 • 10,000 лв.
  90 тегления от банкомат

Лимити за идентификация
За всички планове

 • Достигане на лимит
 • 290 лв.
  (общо заредени и/или получени средства от активиране на phyre профила Ви)
 • 30,000 лв.
  (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)
 • Изискване за идентификация
 • Удостоверяване на самоличност
 • Попълване на декларация за произход на средствата
 • STARTER
 • Месечна такса
  €0
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  €0
 • Плащане на ПОС
  €0
 • Преводи между phyre потребители
  €0
 • Банкови преводи в лева
  Равностойността на 1,10 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  €0.55 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  €0
 • Зареждане с банков превод
  €0
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  0.59%, минимум €0.10
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  €5
 • Теглене от банкомат
  €1 + 0.6% от сумата
 • Обмен на валута
  1.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  €1
 • Месечна такса неактивност
  €1
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
 • PLUS
 • Месечна такса
  €1
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  €0
 • Плащане на ПОС
  €0
 • Преводи между phyre потребители
  €0
 • Банкови преводи в лева
  Равностойността на 0,60 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  €0.30 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  €0
 • Зареждане с банков превод
  €0
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  Безплатно до €120 на месец, 0.59% след това, минимум €0.10
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  €5
 • Теглене от банкомат
  €1 + 0.6% от сумата
 • Обмен на валута
  0.25% за друга валута
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  €1
 • Месечна такса неактивност
  €0
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции

Лимити при трансакции
За всички планове

 • На трансакция
 • €5,000
  еднократно плащане на ПОС
 • €5,000
  еднократно зареждане на сметка
 • €200
  еднократно теглене от банкомат
 • 24-часов лимит
 • €10,000
  15 плащания на ПОС
 • €10,000
  15 зареждания на сметка
 • €1,000
  5 тегления от банкомат
 • 7-дневен лимит
 • €15,000
  90 плащания на ПОС
 • €15,000
  50 зареждания на сметка
 • €4,000
  35 тегления от банкомат
 • 30-дневен лимит
 • €30,000
  300 плащания на ПОС
 • €30,000
  120 зареждания на сметка
 • €10,000
  90 тегления от банкомат

Лимити за идентификация
За всички планове

 • Достигане на лимит
 • €20
  (общо заредени и/или получени средства от активиране на phyre профила Ви)
 • €15,000
  (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)
 • Изискване за идентификация
 • Удостоверяване на самоличност
 • Попълване на декларация за произход на средствата
 • STARTER
 • Месечна такса
  £0
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  £0
 • Плащане на ПОС
  £0
 • Преводи между phyre потребители
  £0
 • Банкови преводи в лева
  Равностойността на 1,10 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  Равностойността на €0.55 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  £0
 • Зареждане с банков превод
  £0
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  0.59%, минимум £0.10
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  £5
 • Теглене от банкомат
  £1 за теглене в паунди,
  £0.80 + 0.6% от сумата за теглене в друга валута
 • Обмен на валута
  1.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  £1
 • Месечна такса неактивност
  £1
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
 • PLUS
 • Месечна такса
  £1
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  £0
 • Плащане на ПОС
  £0
 • Преводи между phyre потребители
  £0
 • Банкови преводи в лева
  Равностойността на 0,60 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  Равностойността на €0.30 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  £0
 • Зареждане с банков превод
  £0
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  Безплатно до £110 на месец, 0.59% след това, минимум £0.10
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  £5
 • Теглене от банкомат
  £1 за теглене в паунди,
  £0.80 + 0.6% от сумата за теглене в друга валута
 • Обмен на валута
  0.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  £1
 • Месечна такса неактивност
  £0
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции

Лимити при трансакции
За всички планове

 • На трансакция
 • £5,000
  еднократно плащане на ПОС
 • £5,000
  еднократно зареждане на сметка
 • £200
  еднократно теглене от банкомат
 • 24-часов лимит
 • £10,000
  15 плащания на ПОС
 • £10,000
  15 зареждания на сметка
 • £1,000
  5 тегления от банкомат
 • 7-дневен лимит
 • £15,000
  90 плащания на ПОС
 • £15,000
  50 зареждания на сметка
 • £4,000
  35 тегления от банкомат
 • 30-дневен лимит
 • £30,000
  300 плащания на ПОС
 • £30,000
  120 зареждания на сметка
 • £10,000
  90 тегления от банкомат

Лимити за идентификация
За всички планове

 • Достигане на лимит
 • £20
  (общо заредени и/или получени средства от активиране на phyre профила Ви)
 • £13,000
  (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)
 • Изискване за идентификация
 • Удостоверяване на самоличност
 • Попълване на декларация за произход на средствата
 • STARTER
 • Месечна такса
  0 lei
 • Издаване на персонален IBAN в лева или  евро
  0 lei
 • Плащане на ПОС
  0 lei
 • Преводи между phyre потребители
  0 lei
 • Банкови преводи в лева
  Равностойността на 1,10 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  Равностойността на €0.55 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  0 lei
 • Зареждане с банков превод
  0 lei
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  0.59%, минимум 0.50 lei
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  25 lei
  Доставка извън България и Румъния: 36 lei
 • Теглене от банкомат
  4 lei + 0.6% от сумата
 • Обмен на валута
  1.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  5 lei
 • Месечна такса неактивност
  5 lei
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции
 • PLUS
 • Месечна такса
  5 lei
 • Издаване на персонален IBAN в лева или евро
  0 lei
 • Плащане на ПОС
  0 lei
 • Преводи между phyre потребители
  0 lei
 • Банкови преводи в лева
  Равностойността на 0,60 лв. за превод
 • Банкови преводи в евро
  Равностойността на €0.30 за превод
 • Издаване на виртуална карта
  0 lei
 • Зареждане с банков превод
  0 lei
  Отнема 1 работен ден. В редки случаи може да отнеме повече в зависимост от банката-изпращач.
 • Зареждане с карта
  Безплатно до 600 lei на месец, 0.59% след това, минимум 0.50 lei
  Средствата постъпват мигновено. В редки случаи таксата варира според картата.
 • Издаване и доставка на физическа карта
  25 lei
  Доставка извън България и Румъния: 36 lei
 • Теглене от банкомат
  4 lei + 0.6% от сумата
 • Обмен на валута
  0.25% от сумата
 • Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител
  5 lei
 • Месечна такса неактивност
  0 lei
  При заредени средства без направена трансакция за период от 6 месеца
 • Получаване на средства по phyre карта
  0.9% от сумата
  Например от хазартни игри, не се отнася за refund и reversal трансакции

Лимити при трансакции
За всички планове

 • На трансакция
 • 24,000 lei
  еднократно плащане на ПОС
 • 24,000 lei
  еднократно зареждане на сметка
 • 700 lei
  еднократно теглене от банкомат
 • 24-часов лимит
 • 45,000 lei
  15 плащания на ПОС
 • 45,000 lei
  15 зареждания на сметка
 • 2,000 lei
  5 тегления от банкомат
 • 7-дневен лимит
 • 70,000 lei
  90 плащания на ПОС
 • 70,000 lei
  50 зареждания на сметка
 • 8,000 lei
  35 тегления от банкомат
 • 30-дневен лимит
 • 140,000 lei
  300 плащания на ПОС
 • 140,000 lei
  120 зареждания на сметка
 • 30,000 lei
  90 тегления от банкомат

Лимити за идентификация
За всички планове

 • Достигане на лимит
 • 700 lei
  (общо заредени и/или получени средства от активиране на phyre профила Ви)
 • 70,000 lei
  (общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)
 • Изискване за идентификация
 • Удостоверяване на самоличност
 • Попълване на декларация за произход на средствата
Имаме подарък за Вас!
Свалете phyre, използвайте промо код WEB2 и вземете
2лв
Свали phyreСвали phyre
*важи само за нови потребители
"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемаш употребата на "бисквитки" от наша страна. Научете повече.
Окей, затвори