Общи условия за ползване на phyre

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Файър АД и потребителите на услуги на мобилно приложение Файър. Потребителите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите.

2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1. Мобилното приложение се притежава и поддържа от „Файър “ АД.

2.2 Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, ет. Партер, офис сграда „Хил Тауър“.

2.3 Адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, ет. Партер, офис сграда „Хил Тауър“.

2.4. „Файър “ АД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК: 203617076

2.5. „ Файър“ АД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно сертификат с №417067. Файър събира и обработва лични данни съгласно своята Политика за поверителност, която може да бъде открита в секция 13 от тези общи условия. С приемането на тези общи условия, потребителят изразява своето изрично информирано съгласие да предостави неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани от Файър. Файърможе да използва събраните лични данни само във връзка с целите на дейностите, както са описани в тези общи условия, които могат да включват, но не се ограничават до директен маркетинг. Повече детайли относно събирането, съхраненето и използването на лични данни могат да бъдат намерени в секция 13 от тези общи условия „Политика на поверителност“ на Файър.

3. Изразите “PHYRE”, “ФАЙЪР“, „ние“ или „нас“, които са използвани в мобилното приложение препращат към „Файър“ АД без да използват цялото наименование на компанията.

4. Мобилното приложениие на Файър може да съдържа текстови материали, снимки, видео и други изображения и звуци, притежавани от трети лица. Файър не носи отговорност за тези материали относно текста, снимките, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.

5. Файър полага всички възможни усилия информацията в мобилното приложение, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

6. Мобилното прилжение може да съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци на трети лица, които са били публично достъпни на обществени места. Материалите се публикуват на мобилното приложение единствено с информационна цел.

Ще направим всичко възможно, за да направим мобилното приложение достъпно за вас през цялото време, но не можем да гарантираме непрекъснатост или безпроблемно използване на услугата. Запазваме си правото да правим промени в мобилното приложение или част от него от време на време включително премахването, модифицирането и/или разновидност на елементи, характеристики и функционалности на мобилното приложение. Вие се съгласявате, че няма да можете да достъпвате или използвате определени функционалности на мобилното приложение, освен ако нямате интернет достъп през GPRS,

3G или Wi-Fi свързано мобилно устройство. Всички разходи, свързани с генерираният от вас трафик по време на използване на услугата са предмет на условията по договора с вашият мобилен оператор.

Запазваме си правото да правим промени по мобилното приложение или да преустановим всеки аспект или характеристика от мобилното приложение без предупреждение. Файър няма да има отговорност за изтриването или невъзможността да съхрани всякакво съдържание или потребителски данни. Файър си запазва правото да маркира като „неактивни“и да архивира потребителски профили, които са неактивни продължително време. Отговорност на потребителя е да направи back up на неговите данни и съдържание. Вие се съгласявате, че вашите данни и съдържание могат да бъдат публично достъпни през отворено мобилно устройство, на което е инсталирано мобилното приложение. В допълнение всички карти за лоялност, които съхранявате на приложението се пазят за ваше улеснение, но на отговорност на съответният издател.

7. Услуги, предоставяни в мобилното приложение

7.1. Виртуален портфейл за карти за лоялност – за да достъпите и използвате услугата, се съгласявате да предоставите номер на ваша карта за лоялност, издадена от търговци или търговски вериги, които оперират на територията на Република България, във вашия виртуален портфейл. Впоследствие добавените от вас карти за лоялност могат да бъдат използвани директно през мобилното приложение при покупка на каса от съответния търговец. Когато добавяте номер на карта за лоялност, трябва да предоставите пълна и достоверна информация. Не можете да използвате карта за лоялност, която не е ваша, за да използвате услугата. Мобилното приложение не е разплащателно средство и през него не могат да бъдат извършвани дейности по разплащане.

7.2. Интерактивно разглеждане на оферти – мобилното приложение ви предоставя възможност да разглеждате оферти от търговци или търговски вериги, които оперират на територията на Република България по интерактивен начин. Можете да търсите оферта като изберете за критерий търговец, която я предлага или продуктова категория, под която е категоризирана. Можете да добавяте, променяте или премахвате избрани от вас оферти в списък за пазаруване. Офертите се актуализират спрямо графика на съответния търговец.

8. Настоящите общи условия се прилагат спрямо регистрирани и не регистрирани Файърпотребители, които използват по един или друг начин услугите, предоставени от Файър. Когато потребител предостави своите данни и кликне на „Приемам“, „Регистрация“ или друго изявление във форма на съгласие, потребителят декларира, че той/тя се съгласява с тези правила и условия и се задължава да ги спазва. В случай, че потребителят не е регистриран, но все пак използва Файъруслуги под каквато и да било форма, с факта на използването на Phyreмобилно приложение, потребителят се съгласява с тези правила и условия и се задължава да ги спазва. С приемането на общите условия потребителят предоставя своето информирано съгласие, че неговите лични данни ще бъдат обработвани от Файър. Тези общи условия ще бъдат публикувани и могат да бъдат намерени по всяко време в мобилното приложение на Файър.

В случай, че ползвателят ползва услугите на Файър без регистрация на това мобилно приложениие, настоящите общи условия имат действие от момента на първото ползване на услугите на Файър до момента на преустановяване на ползването им.

9. Потребителски профил:

9.1. Създаване - след като потребител достъпи мобилното приложение на Файър, последният може да си направи регистрация или да пропусне, като и в двата случая получава достъп до услугите, предоставени от Файър. При регистрация, потребителят въвежда и-мейл, своето лично и фамилно име и парола за отдалечен достъп. С извършването на това действие, потребителят създава своя профил. Потребителите имат право само на един профил. Файързапазва правото си да откаже, обедини или затвори отворен допълнителен профил по всяко време.

9.2. Персонализиране на потребителски профил – потребителят може да добави рожденна дата, пол, град и да избере дали да вижда намаления от търговци или търговски вериги, чийто карти за лоялност е добавил в неговият виртуален портфейл.

9.3. Потребителят е задължен да въведе верни и точни данни при създаването на профил, както и да ги обнови в случай на смяна.

9.4. В случай, че ползвателите са забравили или изгубили своята парола могат да използват процедурата на Файър за забравена парола.

9.5. Закриване на профил. Създаден потребителски профил може да бъде закрит: (i) По изричното желание на потребител (ii) в случай на сериозно нарушаване на настоящите общи условия от страна на потребителя; (iii) в случай на наличие на повече от един открит профил за един и същи човек. Всяко закриване на профил ще бъде доведено до знанието на потребителя чрез имейл, в който се упоменава причината за закриването. Всички списъци със запазени оферти и добавени карти във виртуалния портфейл, както всички конфигурации за персонализиране на потребителското преживявне ще бъдат изтрити след закриването на профила.

10. Права и задължения на ползвателя:

10.1. Потребителят може да използва това мобилно приложение по предназначение.

10.2. Потребителят има право на достъп до това мобилно приложение.

10.3. Потребителят няма право да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в това мобилно приложение.

10.4. Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на мобилното приложение от другите ползватели.

11. С оглед извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности по поддръжка, Файър има право временно да ограничи достъпа до това мобилно приложение.

Файър запазва правото си да прекрати достъпа до това мобилно приложение по всяко време и без предизвестие, за което ще уведоми потребителя на предостявения от последния имейл или друга контактна форма.

12. Файър предприема мерки за защита на личните данни на ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Файър.

13. Политика за защита на личните данни на Файър.13.1 Увод - Използвайки услугите на Файър на този сайт, Файър защитава личните данни, които предоставяте. Тази политика за защита на личните данни се отнася до това да разберете как използваме личните данни, които ни предоставяте, използвайки този сайт. В тази връзка ви препоръчваме да се запознаете с нея.

Всеки път, когато ни предоставяте такива данни ние сме длъжни да ги използваме в съотвествие с българското законодателство, уреждащо защитата на личните дани, включително Закона за защита на личните данни.

13.2 Личните данни, събирани в този сайт се контролират от Файър.

13.3 Когато достъпвате мобилното ни приложение и си направите личен профил, използвайки регистрационната форма, вие ни предоставяте лични данни. Тези данни могат да съдържат информация за име, електронна поща, адрес и пр. Файър събира данни за вашите действия в мобилното приложениие, когато използвате услугата.

Моля да имате предвид, че понякога може да поискаме да ни предоставите допълнителни лични данни, като в този случай ще ви уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни.

13.4. ФАЙЪР използва Google analytics и Intercom, за да събира информация относно използването на мобилното приложение от потребителите с цел подобряване на преживяването.

С факта на предоставяне на личните си данни, вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за защита на личните данни.

13.5. Файър ще използва личните данни за различни цели, между които:

• отговаряне на въпроси и искания, направени от вас; • създаване на продукти или услуги, които отговарят на нуждите ви; • Файър ще ви уведомява за промоции, изгодни сделки и други промоционални съобщения „push съобщения“и чрез имейл; • да ви информираме за наши продукти и услуги; • разглеждане и разрешаване на проблеми с предоставяни продукти или услуги; • пазарни проучвания; • пазарни цели; В случай, че Файър ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми.

13.6.

Файър се свързва с вас чрез имейл; съобщения, публикувани на сайта на Файър www.phyreapp.com; и т. нар. „push съобщения”. „Push съобщения” са техника, използвана от приложения за преносими смарт телефони, таблети и устройства, позволяваща на собствениците на такива устройства да получават новини, съобщения и други чрез съответното приложение.

13.7. Ние уважаваме личните ви данни и не ги разкриваме, освен ако това не се изисква на основание закон.

В повечето случаи само Файър ще използва събраните лични данни. Понякога събраните лични данни могат да се изпращат на трети страни, които са извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) като част от услугите, които ви предлагаме чрез нашия сайт. Така например това може да се случи, ако Файър предлага услугите си в страна извън ЕИЗ. Тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях. Файър изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните ви данни. Файър ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните ви данни са защитени, ако ги изпратим извън ЕИЗ. Също така ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕИЗ, вашите лични данни може да се изпратят извън ЕИЗ, за да ви предоставим исканите от вас услуги. Мобилното приложение на Файър може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които ви препоръчваме да се запознаете. Файър не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове от вас е на ваш риск.

13. 8. Файър от време на време разкрива статистическа информация относно използването на мобилното приложение в агрегирана форма на издателите на картите за лоялност. Тези данни не са ексклузивно индивидуализирани и следователно не е свързана с определен потребител.

13.9. Ако сте под 18-годишна възраст, моля вземете от вашия родител или настойник разрешение преди да предоставите личните си данни. На ползватели без такова съгласие не им е позволено да ни предоставят личните си данни. Ако сте под 14-годишна възраст иискате да ползвате услугите ни, като предоставяте лични данни, моля, обърнете се към вашия родител или настойник, който да направи това от ваше име.

13.10 Файър използва съвременни технологии за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

13.11 Съгласно Закона за защита на личните данни вие имате право на достъп до личните ви данни, включително и да искате да ви се предостави информация относно личните ви данни, които се съдържат на нашето мобилно приложение. Файър предоставя тази информация безплатно.

13.12 Файър ще съхранява личните данни в системата си толкова дълго, колкото е необходимо за дейността на Файър. В случай, че закриете личния си профил на сайта ни и той е изтрит Файър повече не може да използва личните ви данни, които се запазват в системата за срок от 3 (три) години за административни цели преди да бъдат изтрити автоматично.

13.13 Файър може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика ще отбележим на тази страница, за които ще ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на мобилното ни приложение.

Моля проверявайте редовно политиката ни за защита на личните данни. Ако Файър не може да установи вашата идентичност, има право да ви откаже предоставяне на информация и услуги.

14. Промени в общите условия на Файър.

Файър може да променя едностранно общите си условия по всяко време. Промените в тях ще отбележим на тази страница, за които ще ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на мобилното ни приложение. С факта на продължаване ползването на мобилното приложение и неизразяване на изрично несъгласие на променените общи условия в срок от

14 дни след оповестяването им на сайта, ще се счита, че ползвателят се е съгласил с променените общи условия. В случай на несъгласие с променените общи условия, профилът на потребителя ще бъде закрит.

Моля проверявайте редовно общите условия. Ако ползвателят получи съвет от някой от служителите на Файър, който противоречи на тези общи условия, общите условия се прилагат с предимство.

15. Прекратяване

Тези общи условия прекратяват действието си в следните случаи: • с прекратяване на регистрацията на ползвателя на този уебсайт; • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Файър; • по взаимно съгласие на Файър и ползвателя; • едностранно с предизвестие от страна на Файър в случай на неизпълнение на задълженията на ползвателя, произтичащи от тези Общи условия; • при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си.

16. Как да се свържете с нас във връзка с тези общи условия?

Ако имате въпроси или оплаквания относно това мобилно приложение, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@phyreapp.com Ако имате запитване във връзка с услугите на Файър, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@phyreapp.com Вие може да получавате също така информация за услугите на Файър по електронната си поща или телефон, оповестени на страницата “Контакти“ на сайта на Файър. За цели на сигурност телефонните обаждания могат да се проверяват или записват.

17. Приложимо право и юрисдикция

Тези общи условия се подчиняват на, тълкуват и изпълняват съгласно законодателството на Република България. В случай, че възникне спор компетентните български съдилища или извънсъдебни органи ще имат изключителна юрисдикция да разглеждат всякакви спорове или искове относно или във връзка с тези общи условия. Адресът на централното управление на Комисията за защита на потребителите е София, пл. Славейков 4А, уебсайт: http://www.kzp.bg/.

Тези общи условия влизат в сила от 15.08.2015г.

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемаш употребата на "бисквитки" от наша страна. Научи повече.
Окей, затвори