Политика за поверителност

Тази политика за поверителност описва как Пейнетикс събира, съхранява и използва личната Ви информация във връзка с приложението Phyre и Вашата Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта.

В тази политика ние използваме термините "ние", "нас" и "наши" (и други подобни термини), за да се позовем на Пейнетикс и "Вие" и "Вашите" (и други подобни термини) като потребител на нашите услуги и продукти.

Тази политика е важен документ. Препоръчваме Ви да го прочетете внимателно, да отпечатате и да запазите копие за справка. Ще приемем, че сте съгласни с използването на Вашата лична информация, описана в тази политика, освен ако не ни кажете друго.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно това как събираме, съхраняваме и използваме Вашата лична информация или искате копие от информацията, която държим за Вас, моля свържете се с нас, като:

Пишете на Служител по защита на данните в Пейнетикс на адрес: ул. "Джеймс Баучер" № 76, 1407 София, България; или

Ни изпратите съобщение на support@phyreapp.com

Ако вече не искате да получавате маркетингови съобщения, които сте ни казали, че сте съгласни да получавате от нас, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни.

Личната информация, която събираме от Вас

От първия контакт, който имаме с Вас до предоставянето на Phyre App и Пейнетикс карта събираме лична информация за Вас, включително:

 • Вашето име, адрес, имейл адрес, мобилен телефонен номер, дата на раждане и данни за Ваша платежна карта и всяка друга информация, която предоставяте, когато кандидатствате за нашите услуги и използваме Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта;
 • Подробности за комуникациите с Вас (чрез имейл, интернет, нашия телефонен център или чрез трети лица), когато се свържете с нас, за да подадете сигнал за проблем или запитване;
 • Вашият отговор на проучванията, които Ви молим да изпълните за изследователски цели;
 • Подробности за трансакциите, които извършвате чрез нашата Phyre App, Пейнетикс сметка и Пейнетикс карта и за изпълнението на Вашите заявки за трансакции;
 • Информация от агенции за превенция на измами и кредитни референтни агенции или други организации, участващи в подпомагането или предоставянето на Phyre App, Пейнетикс сметка и на картата Пейнетикс и свързаните с тях услуги; и
 • Информация за това как използвате и управлявате Вашата Phyre App, Пейнетикс сметка или Пейнетикс карта и услугите, от трансакциите, които поддържаме, и от плащанията, които извършвате.

Как използваме Вашата лична информация

Ние използваме Вашата лична информация, за да:

 • Ви предоставим мобилните платежни услуги на Phyre;
 • извършваме проверки, да проверяваме самоличността Ви и да проверяваме адреса Ви съгласно изискванията на закона и да оценяваме кандидатурата Ви;
 • се свържем с Вас за услугите, които предоставяме, например, отваряне, администриране и пускане на Вашите Phyre App, Вашата Пейнетикс карта и Пейнетикс сметка (включително използване на мобилни телефонни номера и имейл адреси за осигуряване на актуализации на баланси и сигнали за трансакции по начина);
 • събираме нашите такси или разходи във връзка с услугите, описани в Общите Условия;
 • се занимаваме с всякакви запитвания или въпроси, които имате относно нашите услуги;
 • предотвратяваме или откриваме измами, записване на подозрително или измамно поведение или подозрения за невярна или неточна информация;
 • спазваме нашите правни задължения;
 • събираме нашите разходи във връзка със съдебното изпълнение (включително да договаряме споразумения за плащане с Вас и да събираме дължимите от нас такси и разходи във връзка със съдебното изпълнение);
 • Ви разкажем за други наши продукти и услуги, ако сте се съгласили; и
 • повишим разбирането на потребителите на нашите услуги чрез провеждане на изследвания.

Кой друг може да има достъп до личната Ви информация

Можем да споделяме Вашата лична информация със следните трети лица при следните обстоятелства:

Агенции за кредитни проверки или агенции за предотвратяване на измами и други организации: да проверяват цялата предоставена от Вас лична информация и да извършват проверка на кредитната Ви история или за да потвърдят самоличността Ви. Агенциите могат да направят запис на Вашата информация и извършените търсения (дори ако всяко прилагане е неуспешно или не се извършва).

 • Дружества на трети страни: за да Ви предоставим услугите си. По-конкретно, но без ограничение, нашите услуги използват и разчитат на услугите за обработка и съхранение на Файър: Fireabase, Google Analytics, Appsee, Amazon Web Services (AWS) . Услугите ни се управляват от техническа страна от Файър ООД.
 • Картови мрежи и платежни схеми, като MasterCard: за да Ви предоставим Phyre App, картата Пейнетикс и свързаните с нея услуги.
 • Доставчици на услуги и други свързани трети лица: за да можем да предоставяме услугите си на Вас.
 • Органи, регулаторни организации, съдилища или други публични органи: за да се съобразим със законовите или подзаконовите нормативни актове или във връзка с очаквани или действащи съдебни производства или регулаторни действия.
 • Купувач на нашия бизнес: за да продължим да предоставяме услугите си, ако продаваме някой свой бизнес или активи, или ако Файър и/или Пейнетикс или по същество всички негови активи са придобити от трето лице.
 • Определени трети лица, които могат да използват Вашата лична информация, за да Ви изпращат маркетингови съобщения, ако сте се съгласили, че те могат да направят това.

Мониторинг за осигуряване на качеството и обучение

Ние се стремим да гарантираме, че услугите, които предоставя на своите клиенти, са на възможно най-Висок стандарт. С оглед на тази цел, понякога може да се наложи да наблюдаваме телефонните и електронните съобщения между нашите служители и трети лица с цел осигуряване на качеството и обучение или ако е позволено от закона. Ние винаги ще провеждаме мониторинг на комуникациите в съответствие с приложимото законодателство и по всяко време ще продължим да защитаваме поверителността на Вашите съобщения в съответствие с тези правила.

Международни предавания на лични данни (включително на доставчици на услуги, възложени на външни подизпълнители)

Може да се наложи да прехвърлим Вашата лична информация на бизнес партньори и доставчици на услуги, намиращи се в територии извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Например, можем да поддържаме Phyre App, картата Пейнетикс, сметката Пейнетикс и свързаните с нея услуги от центрове като САЩ и Индия и можем да обработваме плащания чрез други организации като банки, платежни процесори, картови мрежи и платежни схеми, които са разположени извън ЕИП. При изтеглянето и използването на Phyre App, на картата Пейнетикс и на използването на Вашия Phyre профил и услуги от Phyre Вие изрично се съгласявате с това. Имайте предвид, че правните режими на някои територии извън ЕИП не винаги предлагат същите стандарти за защита на данните като тези в рамките на ЕИП.

Как се грижим за Вашата лична информация

Разполагаме с онова, което според нас е подходящо техническо и организационно осигуряване на защитата на Вашата лична информация срещу неразрешено или незаконно използване и срещу случайна загуба, повреда или унищожаване. Въведохме строги правила за поверителност (включително задължения за защита на данните) с нашите доставчици на услуги от трети страни.

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемаш употребата на "бисквитки" от наша страна. Научи повече.
Окей, затвори