🔮 Библиотека Галактика

Понякога на човек му се завива свят от финансови, платежни, финтех термини и всякакви чудати абревиатури. Разбираме колко сложно може да се окаже използването на технология, която навлиза със страшна сила в световен мащаб, а е пълна с мистериозни думи. Ето защо решихме да внесем малко яснота с кратка селекция от 10 важни финтех термина на разбираем език, които често срещаме покрай дигиталния портфейл на phyre и изобщо във финтех индустрията.


🚀 10, 9, 8, 7…. Излитаме!

Затегнете коланите и изобщо не се надявайте на изчерпателност в нашия речник - ще обновяваме знанията на порции, за да избегнем световъртежа и за да почувстваме тръпката от любопитството. Добре дошли на борда! 


AML - Anti-money Laundering представлява набор от политики, законови мерки и процедури, предприети в отговор на Директиви на Европейския съюз и местни регулаторни органи с единствена цел предотвратяване използването на финансовите системи за пране на пари.


API - абревиатура на Application programming interface. API e набор от подпрограми, протоколи и инструменти за изграждане на софтуерни приложения, с който множество системи или приложения успяват да "говорят" една с друга. Това позволява персонализиране на приложенията в зависимост от нуждите на потребителя и може да оптимизира ежедневните процеси.


Безконтактна карта: С нея пазаруването е значително по-бързо и не се налага въвеждане на ПИН код или подписване на нещо. Как работи? Обменът на информация при безконтактните карти се случва с микрочип и антена чрез радиовълни. Така разплащането може да се извърши от дистанция без никакъв допир. С phyre може да плащате безконтактно единствено с телефон.


Виртуална карта:
вид платежна карта, която може да се използва само за онлайн покупки или за покупки от разстояние. Тя не съществува на физически носител - няма пластика. Основното предимство на виртуалната карта е високото ниво на сигурност. Виртуалната phyre карта се поръчва и издава лесно, съхранява се в дигиталния портфейл и се ползва през него.


Електронните пари са съхранен цифров запис на парична стойност, който се държи от емитент с цел извършване на платежни трансакции. Електронни пари се издават от дружества, упълномощени от финансови институции като БНБ, да държат средства и да издават електронни пари. Такова лицензирано дружество, например, са нашите партньори от Пейнетикс АД.


IBAN
- International Bank Account Number (Международен номер на банкова сметка) е стандартна система за номериране, използвана за улесняване на трансграничните банкови разплащания. 


KYC
- Know your customer (Опознай своя клиент) е процес, използван от бизнесите за проверка на самоличността на техните клиенти и потребители. Терминът се използва също за обозначаване на банковия регламент, който урежда тези дейности. Така, освен че е изискване на закона, верифицирането на вашия профил е гаранция и за финансовата сигурност на вашия дигитален портфейл.


PSD2
- Second Payment Services Directive (Втора директива за платежните услуги) е директива на ЕС от Европейската комисия, която регулира платежните услуги и доставчици в рамките на Европейското икономическо пространство и Европейския съюз.


P2P трансакции -
Peer-to-peer трансакциите са прехвърляне на средства от банковата сметка или кредитната карта на едно физическо лице към банковата сметка на друго лице чрез интернет, а най-често чрез мобилен телефон. Тоест, ако изпращате пари на свои роднини и приятели през дигиталния си портфейл, вие извършвате именно P2P трансакция.


SaaS
- Software as a service (Софтуерът като услуга) е модел за разпространение на софтуер, при който приложенията се хостват от доставчик или доставчик на услуги и се предоставят на клиентите чрез мрежа, обикновено интернет.

Летящ старт, нали? Ако сте се сближили с поне няколко от описаните термини и абревиатури - вие сте пълен отличник, който нетърпеливо очаква нова порция причудливи дефиниции. Няма да ви разочароваме, очаквайте скоро част 2 от нашия речник на финтех термините. 🤓