🧑‍🚀 Can’t stop, won’t stop!

Едва няколко дни след последната статия в блога, а вече не ни свърта да споделим поредните есенциални термини в зоната на финтех. Нескромно би било да ви известим колко потребители ни писаха с идеи за нови термини от финтех речника, но когато боговете мълчат - речниците проговарят от трибуната на нашия блог! 

🎯 Deep dive in 5, 4, 3...

Без повече суетня и губене на време - директно се гмурваме във водите на новите знания, за да уловим още 5 важни финтех термина и да ги разкодираме с хирургическа точност. Благодарим на всички, които дадоха предложения за следващите думички - вдъхновението е взаимно. 🙏🏻

CVV - абревиатура на Card Verification Value (Стойност за проверка на карта). CVV е 3-цифрен номер за допълнителна сигурност на онлайн трансакции, който често се вижда на гърба на картата. От 2019 Visa и Mastercard позволяват отпечатване на трицифрения номер на същата страна като PAN номера.

CVC- акроним за Card Verification Code (Код за проверка на картата). Подобна на CVV номера, CVC e 3-цифрен код и се намира върху задната страна на вашата платежна карта (вдясно в бялата ивица за подпис). Стойността на този код потвърждава автентичността на банковата карта.

PAN - Primary Account Number (Номер на основната сметка). Представлява 16-цифрен номер на сметка, която еднозначно идентифицира схемата, издаващата банка и притежателя на картата. PAN номерът представлява чувствителни данни и при някои карти е заменен с токен с цел защита. Apple Pay и други мобилни разплащателни услуги използват подобни токенизирани карти за безконтактни трансакции без нужда от пластика.

SEPA - абревиатура на Single Euro Payments Area (Единична зона за плащания в евро). SEPA хармонизира и опростява транснационалните разплащания в евро и ги прави еквивалентни на вътрешните разплащания. Това спестява време и средства на компаниите, които иначе биха били принудени да търсят единно общо решение при плащанията на европейския финансов пазар.

SWIFT - акроним за Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Общество на световните междубанкови финансови далекосъобщения). Представлява система за финансови съобщения, свързваща банки и финансови институции по цял свят. SWIFT системата позволява на банките да организират международни парични преводи безопасно и сигурно.

Обогатихме речниковия запас с още няколко термина, но ако жаждата за знания все още не е утолена - пишете ни със свежи идеи за следваща порция термини.


Мир вам, отличници!
🤓