Категории
/

Как са защитени парите в сметката ми?

Средствата в дигиталния портфейл на phyre се управляват от дружеството за електронни пари - Пейнетикс АД, лицензирано от БНБ, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежни системи.

Пейнетикс АД изпълнява всички изисквания на действащото законодателство по отношение на обезпечаване сигурността на средствата и платежната среда. 

Дигитализираната карта, която притежава всеки един клиент на phyre, по същество е виртуална платежна карта от типа Mastercard, по която се съхраняват личните средства на всеки клиент.


Не намираш отговор на въпроса си?

Свържи се с нас по чат, имейл или в социалните медии