Прозрачната комуникацията с нашите потребители е сред основните приоритети на phyre. В тази връзка е и настоящата статия, чиято цел е да ви споделим и информираме за предписанията на Европейската комисия съгласно българския Закон за платежните услуги и платежните системи.

В края на статията ще откриете линк към електронната брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги.

В нея ще намерите практическа информация, свързана основно със сигурността и таксите при изпълнение на платежни операции, както и с новите видове платежни услуги – по предоставяне на информация за сметка и по иницииране на плащане.

Брошурата е изготвена от Европейската комисия в съответствие с изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015.

С цялата брошура може да се запознаете тук.