To whom it may concern

Идваме с доза полезна информация за картодържателите и особено онези от тях, които са пристрастени към безконтактните картови плащания и пазаруват често, без да им се налага въвеждането на ПИН код.

Ooоps, something went wrong!

Да, Европа наложи нови правила за безконтактните плащания, които малко ще поохладят адреналина от всяка ваша шеста безконтактна трансакция. Защото може да се окаже, че тя е отказана. Дори да разполагате с достатъчно средства в сметката си. 

Светът е голям и финансови измами дебнат отвсякъде. Това е истинската причина за новите правила, затова да не бързаме да изпадаме в панически състояния. Приемаме, че новите правила не са толкова секси предвид стабилните ни навици само да докосваме терминала с физическата карта, но пък са някаква превенция за финансовата сигурност. Ако се озовем в ситуация на отказано плащане с физическа phyre карта, поемаме дълбоко дъх и отправяме молба към продавач-консултанта да опитаме с въвеждане на добрия стар ПИН код. Воала!


Wind of change

Връщаме малко лентата назад. През септември 2019 картовите издатели като VISA и Mastercard въведоха нови мерки за сигурност, които са в съответствие с европейските изисквания (PSD2), приети в Европейската икономическа зона. Според тях освен при единична трансакция над 50 лв., ПИН код трябва да се въвежда и след пет последователни безконтактни плащания, всяко на стойност под 50 лв. Сиреч, ПИН код се изисква на всяка шеста последователна трансакция.

На финала ще споменем също, че новите правила не засягат плащания с телефон (iOS или Android), а единствено физическите карти (пластики).