Termeni generali

Aceste prevederi generale se referă la utilizareaserviciilor furnizate de aplicația Phyre mobile - efectuarea plăților prinintermediul digitizării cardurilor prin MasterCard MDES pe dispozitive Android și iOS, portofel virtual pentru carduri de fidelitate, vizualizare interactivă a ofertelor, transferuri bancare și alimentarea contului.

Puteți găsi informații detaliate despre toate serviciile de plată furnizate de Paynetics (prin phyreapp) mai jos în secțiunea Servicii de plată și neplată furnizate de Paynetics prin phyre.

Vă informăm că dispozițiile generale actuale sunt aplicabile pentru toate funcționalitățile pe care aplicația Phyre le oferă indiferent dacă este specificat explicit înaceste dispoziții generale.

Citiți cu atenție aceste dispoziții generale și păstrați copia lor pentru arhiva dvs. Ne puteți cere oricând să vă furnizăm o copie a acestor prevederi generale, precum și o copie a tarifelor aplicabile pentru taxe și limite curente și / sau declarații pentru ultimele tranzacții efectuate prin aplicația Dvs. Phyre.

Aceste dispoziții generale reglementează conținutul contractuluidintre Dvs. și Paynetics și Phyre. Acești termeni și condiții trebuie considerați ca un contract-cadru în sensul legii bulgare pentru servicii de plată și sisteme de plată.

Acestea conțin informații importante care vă pot afecta drepturile și capacitatea dvs. de a recupera banii pe care i-ați plătit pentru emiterea de monedă electronică.

Aceste prevederi generale se referă la cardurile dvs. emise de Paynetics, pe lângă taxele și limitele definite în anexa "Taxele și limitele Paynetics" și politica de confidențialitate a Paynetics și Phyre.

Prin instalare ași activarea aplicației Phyre App pe dispozitivul dvs. mobil, acceptați și sunteți de acord să respectați aceste prevederi generale. Acordul dvs. cu aceste dispoziții generale va fi dat electronic prin declarația dvs.electronică. Instalarea și activarea aplicației Phyre App pe dispozitivul dvs.mobil vor avea sensul de semnătură electronică în sensul Legii privind documentul electronic și serviciile de identificare electronică. Prin adoptarea acestor dispoziții generale, sunteți de acord că puterea legală a semnăturii dvs. electronice atasată de dvs. este echivalentă cu cea pe care ați semnat-o cu mâna dvs.

În aceste dispoziții generale:

"Banii electronici" înseamnă valoarea nominală a fondurilor monetare acordatede dvs. care sunt stocate în formă electronică, inclusiv în formă magnetică, în sistemul de informații Paynetics. Banii electronici se eliberează prin plasarea în contul dvs. în Paynetics a proprietarului, a sumei, datei de emitere și a altor date din registrul de monedă electronică, stocate în sistemul de informații Paynetics. Banii electronici eliberați pot fi utilizați pentruoperațiunile de plată prin intermediul cardului Paynetics sau prin contul dvs.Paynetics până la limita acestora pe durata valabilității cardului și pot fi alimentate sau reîncărcate sau cumpărate de dvs.;

"Sistemul Paynetics" înseamnă sistemul software Paynetics, creat de Paynetics pentru emiterea de carduri și pentru carduri de management și conturi.Paynetics deține drepturi intelectuale complete și exclusive asupra întregului sistem.

"Phyre App"înseamnă aplicația prin care puteți utiliza serviciile descrise în acestedispoziții generale pe care le puteți descărca gratuit de la Magazin GooglePlay și / sau AppStore și care, atunci când sunt instalate pe dispozitivul dvs.mobil, vă permite să efectuați operațiuni de plată;

"ContulPaynetics" înseamnă un cont, păstrat de Paynetics pe numele dvs.,care:

- stochează banii dvs. electronici și

- este conectatla cardul dvs. de plată

- la care se efectuează suplimentarea fondurilor înconformitate cu secțiunea 2 din prezentele dispoziții generale și din care seefectuează operațiuni de plată în conformitate cu secțiunea 3 din prezenteledispoziții generale;

"CardulPaynetics" înseamnă cardul de plată Virtual plătit de Paynetics penumele dvs. care este conectat la contul dvs. Paynetics. Detalii privind carduldvs. Paynetics pot fi găsite în Phyre App;

"Alimentare cont prin transfer bancar"- Phyre App vă oferă funcția de alimentare a contului Paynetics printr-untransfer bancar în contul bancar listat în aplicația Phyre.

"Virtual Card"- aplicația mobilă oferă funcționalitatea tuturor utilizatorilor care și-au alimentatcontul Paynetics pentru a obține un card virtuală gratuită pentru plăți sigureprin internet.

 "Card fizic Phyre" - înseamnă funcționalitatea pentru utilizatorii de aplicații dea cumpăra carduri de plastic legate de contul lor Paynetics.

 Serviciile "Alimentarecont prin transfer bancar", "Card virtual" și "Card fizic Phyre" sunt oferite de Paynetics AD prin Phyre App.

"Portofel virtual pentru carduri defidelitate" înseamnă o posibilitate de a utiliza cardurile dvs. defidelitate, prin acordarea numărului de carduri de fidelitate pentru carduldvs. de fidelitate eliberat de comercianții cu amănuntul sau de lanțuri decomercianți care operează pe teritoriul României, în portofelul virtual.

"Vizualizarea interactivă a ofertelor"- aplicația mobilă vă permite să vizualizați într-un mod interactiv ofertele dela comercianții cu amănuntul sau lanțurile de comercianți cu amănuntul.

Serviciile "Portofelvirtual pentru carduri de fidelitate" și "Vizualizare interactivă aofertelor" sunt furnizate de "Phyre" AD, descrise mai jos.

"Operațiune prin Internet" înseamnăoperațiunea de plată inițiată de dvs. pentru achiziționarea de bunuri sauservicii pe Internet prin intermediul unui site comercial prin utilizareadatelor de pe cardul dvs. Paynetics.

"Taxe"înseamnă taxele pe care le datorați în conformitate cu aceste prevederigenerale legate de utilizarea serviciilor preconizate în acestea. Ei includ:

·        Taxe pentru alimentarea contului Paynetics("Taxa de alimentare");

·       Comisioane lunare curente ("Taxe lunare");

·       Taxe pentru utilizarea ccontului dvs. Paynetics;

·       Taxe pentru utilizarea cardului dvs. Paynetics pentru efectuarea plăților în altămonedădecât cea pe care a fost deschis contul dvs. Paynetics ("Taxăpentruoperațiuni în valută străină");

·       Taxepentrurăscumpărarea banilor electronici deținut de dvs. ("Taxaderăscumpărare") și orice alte taxe indicate în Anexa "Taxe și limitepentru plăți", parteintegrantă a acestor prevederi generale

"MDES"înseamnă digitizarea unei card în dispozitivul mobil al clientului pentruexecutarea plăților și primirea plăților. Platforma MDES permite plăți sigurefără contact și plăți în cadrul aplicațiilor.

• Emiterea de conturi de plată cu un IBAN personal în EUR sau BGN și transferuri de bani de intrare și de ieșire.

• Transferuri bancare de intrare într-un cont de plată phyre cu IBAN sau un cont de bani electronici cu un jeton personal.

• Transferuri bancare efectuate către IBAN-uri în EUR și BGN.

"Dispozitivulmobil" are un dispozitiv portabil mobil cu capacitate NFC șifuncționează pe versiunea Android 5.0 sau pe versiuni mai recente, cu excepțiaiPhone sau iPad.

"Operațiune /tranzacție de plată" înseamnă operațiunea POS, funcționarea peInternet, operarea P2P sau plăți prin cod QR;

"Phyre PIN"înseamnă unicul număr de identificare personal pe care l-ați ales pentru dvs.ca parte a procesului de instalare;

"Operațiune POS" înseamnăoperațiunea de plată inițiată de dvs. prin intermediul dispozitivului dvs.mobil pentru achiziționarea de bunuri sau servicii într-un punct de vânzare alcomerciantului;

"Creditprealabil alimentat" înseamnă orice sold preliminar alimentat de noiîn contul dvs. Paynetics;

"Politica de confidențialitate" înseamnă politica noastră privind confidențialitatea care, împreună cu acestedispoziții generale, descrie baza pe care toate datele personale pe care lecolectăm de la dvs. sau pe care le acordați, vor fi prelucrate, tratate șidistribuite de noi, modificate periodic, și așa cum este explicat și definit înaceste dispoziții generale;

"Operațiune P2P" înseamnă operațiunea de plată inițiată de dvs. pentru transferul de fonduri din contuldvs. Paynetics către un alt cont de utilizator în Paynetics. TranzacțiileP2P de peste 100 LEI sunt accesibile numai după tastarea codului PIN Phyre;

“Plăți cu cod QR” este o funcție de plată care necesită unui utilizator phyre să genereze un cod QR care poate fi scanat de un alt utilizator pentru a transfera fonduri intre conturile din aplicație. Fiecare utilizator poate genera propriul cod pentru a primi fonduri de la un alți utilizatori phyre.

"Nivelul de identificare2" înseamnă o procedură de identificare care necesită cel puținfurnizarea unui pașaport / carte de identitate și a unei declarații bancare saua unui alt document de identificare. Procesul de identificare este efectuat de un sistem automatizat al https://shuftipro.com/. Dacă este necesar, informațiile vor fi procesate de profesioniști autorizați de către Paynetics.

"Solicitare fonduri înapoi"înseamnă o solicitare din partea dvs. să primiți înapoi fondurile din contuldvs. Paynetics în conformitate cu secțiunea 13 din aceste dispoziții generale;

"Dispoziții generale" înseamnăaceste dispoziții generale și include tariful nostru pentru taxele pe care leputeți găsi în aplicația "Taxe și limite de plăți", prin Phyre Appsau pe site-ul Phyre. Politica de confidențialitate este valabilă pentrurelația dintre noi nu face parte din dispozițiile generale;

"Tranzacție"înseamnă orice tranzacție care poate fi executată din contul dvs. Paynetics /cardul Paynetics, inclusiv operațiunea de plată și / sau operațiunea derăscumpărare;

"Token-uri"înseamnă numerele cardurilor pe care le utilizează dispozitivele mobile înlocul numărului cardului tipărit pe plastic. MDES confirmă tranzacția,decripită de token înapoi la numărul cardului și o transmite emitentului pentruautorizare.

"Limite"înseamnă restricții de utilizare valabile pentru cardul Paynetics și contuldvs. Paynetics, care fac parte din aceste Dispoziții Generale și care suntindicate în anexa "Taxele și limitele Paynetics" pe care le putețigăsi prin Phyre App sau la Site-ul Phyre;

"Utilizator","tu" sau "dvs." înseamnă persoana care esteidentificată că a descărcat și instalat Phyre App prin înregistrarea numeluidvs. complet, data nașterii, adresa de reședință, cetățenia, adresa de e-mailși mobil număr de telefon;

"Phyre","noi" sau "al nostru" înseamnă Phyre OOD -companie înregistrată în Bulgaria, având CUI 203617076 care întreține șiexploatează tehnic aplicația Phyre App. Phyre oferă servicii de furnizor deservicii tehnice care sprijină furnizarea de servicii de plată fără a sepresupune deținerea fondurilor care trebuie transferate, inclusiv prinprelucrarea și stocarea datelor, autenticitatea datelor și a obiectului,tehnologiile informației și rețeaua de comunicații achiziția, furnizarea șiîntreținerea terminalelor și dispozitivelor utilizate pentru serviciile deplată, cu excepția serviciilor de inițiere a plăților și a serviciilor de informațiiprivind conturile;

"Paynetics", "noi", "nouă", "al nostru" înseamnă Paynetics AD,cu sediul și adresa de conducere: Sofia, municipiul Sofia, comuna Losenets,b-dul James Bourchier 76-A, Registru menținut de Agenția de înregistrare subnr. 31574695. Paynetics AD este o societate de bani electronici, deținătoare delicență pentru desfășurarea activității ca societate de bani electronici, emisăde Consiliul de administrație al BNM cu Decizia nr. 44 din 11.04 .2016 г. și este înregistrată în registrul ținutde Banca Națională a Bulgariei, care poate fi găsit aici. Banca Națională aBulgariei efectuează supravegherea activității "Paynetics" AD"Paynetics" AD este înregistrată ca administrator de date cu caracterpersonal cu Certificatul nr. 3721 / 25.01.2015 în Comisia pentru protecțiadatelor cu caracter personal.

"Organizația decarduri" înseamnă MasterCard International ("MasterCard"),VISA Europe ("VISA") sau orice altă asociație sau organizație caremenține un sistem de plăți cu card aplicabil în conformitate cu aceste prevederi,inclusiv o sucursală, unde Paynetics are calitatea de membru și are dreptul dea emite carduri și de a accepta plăți, inclusiv prin intermediul carduriloracceptate de această organizație de carduri.

"Tranzacțieinterzisă" înseamnă oricare dintre următoarele tipuri de tranzacții:

1. orice vânzare de tip "piramidal", scheme Ponzisau programe similare de marketing sau matrice pentru "îmbogățirearapidă" sau programe de investiții cu randament ridicat al investiției;

2. vânzarea, livrarea sau achiziționarea de obiecte sauobiecte ilegale care încurajează sau facilitează activitățile ilegale;

3. vânzarea, livrarea sau achiziționarea de produsefalsificate sau produse care încalcă drepturile de proprietate intelectuală;

4. produse sauservicii pentru prelucrarea sau agregarea plăților de către terți;

5. spălareabanilor

6. finanțarea saupropaganda terorismului;

7. pornografie,servicii de escortă și vânzarea și / sau publicitatea serviciilor sexuale;

Ne rezervămdreptul de a adăuga alte categorii de tranzacții interzise prin adăugarea unorastfel de categorii fie la aceste dispoziții generale, fie în documenteseparate, publicate pe site-ul web: https://www.phyreapp.com.

"Scris"include și e-mail-uri. Când folosim termenii "scris" și"formular scris", aceasta include și declarațiile făcute prin e-mail.

1. Descărcarea șiactivarea aplicației dvs. Phyre. Servicii Phyre App:

1. Crearea unuiprofil: Pentru a descărca Phyre App trebuie să aveți 18 ani și să dețineți undispozitiv eligibil în conformitate cu aceste dispozitive mobile. AccesațiMagazinul Google Play și / sau AppStore pentru dispozitivul mobil și executațiinstrucțiunile pentru descărcare. În timpul procesului de instalare și deînregistrare vi se va cere:

a) să vă furnizațidatele dvs. personale necesare identificării dvs.;

(b) pentru a creao parolă pentru profil și Phyre PIN; și

(c) să citiți șisă acceptați aceste dispoziții generale.

În cazul în carenu ați executat unul sau mai mulți dintre pașii indicați la punctele (a) - (c)de mai sus, este posibil să nu realizați procesul de instalare a aplicațieiPhyre App.

2. Cu instalareași înregistrarea în Phyre App pe dispozitivul dvs. mobil, sunteți de acord săutilizați serviciile oferite de aplicația Phyre App, și anume: cardulPaynetics, contul Paynetics, portofelul virtual pentru carduri de fidelitate șivizionarea interactivă a ofertelor; transfer bancar și transfer de bani încontul dvs. bancar, cardul virtual și cardul fizic Phyre în conformitate cuaceste dispoziții generale. Odată cu instalarea și înregistrarea în Phyre Apppe dispozitivul dvs. mobil, declarați că ați acceptat și ați acceptat sărespectați aceste prevederi generale. Serviciile oferite de Phyre App,portofelul virtual pentru carduri de fidelitate și vizualizarea interactivă aofertelor nu pot fi utilizate separat fără utilizarea cardului Paynetics sau acontului Paynetics.

3. Ca parte a procesului de instalare, sunteți obligat:

Pentru a finaliza procesul descris pe dispozitivul dvs.mobil pentru a vă conecta cardul Paynetics cu contul Paynetics, inclusiv pentruîndeplinirea cerințelor de identificare la deschiderea contului Paynetics și laemiterea cardului Paynetics, precum și la crearea portofelului virtual pentrucarduri de fidelitate și vizualizarea interactivă a ofertelor.

4. Specificități la utilizarea serviciilor:

Indiferent de faptul că ați instalat Phyre App, nu veți ficonsiderat "eligibil" să aveți cont Paynetics și Paynetics, cuexcepția cazului în care:

a) avețireședința permanentă într - un stat membru al Uniunii Europene și

b) aveți celpuțin 18 ani și aveți capacitatea juridică de a încheia un contract obligatoriudin punct de vedere juridic și

c) ați trecuttoate procedurile de identificare necesare și verificările de eligibilitate șide securitate și

(d) ne-ațifurnizat o adresă de e-mail și un număr de telefon valabil și funcțional.

(e) nu deținețicardul Paynetics anterior care este închis în mod unilateral de noi și nuîncălcați aceste prevederi generale.

Nu vă putem accepta înregistrarea, dacă nu sunteți"eligibil". În cazul în care nu sunteți "eligibil",renunțați imediat la toate încercările de înregistrare la noi.

Vom examina cererea dvs. cât mai curând posibil și contuldvs. Paynetics și cardul Paynetics vor fi în stare de "procesare"până când vom termina verificarea și vom activa contul dvs. Paynetics și cardulPaynetics. De asemenea, vom avea dreptul să respingem cererea dvs. în modliber.

În perioada de procesare a aplicației dvs. sau în oricemoment în viitor, în legătură cu contul dvs. Paynetics și cu cardul Paynetics,inclusiv în scopul prevenirii fraudei și / sau a spălării banilor:

(a) vă putem solicita să prezentați dovezi scrise pentru avă demonstra identitatea, adresa, originea și / sau sursele de finanțare afondurilor pentru alimentarea contului dvs. Paynetics și a cardului Paynetics;și

(b) putem efectuaverificări / verificări de identitate în mod electronic sau prin utilizareaunor terțe persoane adecvate, cum ar fi furnizorii de servicii pentru verificareaidentității.

Când efectuămverificări / verificări de identitate, informațiile dvs. personale pot fidivulgate unor persoane terțe care sunt autorizate să efectueze verificări /verificări similare, în baza ordinului dat, de către organismul competentcompetent. Aceste verificări sunt verificări ale identității și, prin urmare,nu ar trebui să exercite o influență nefavorabilă asupra ratingului dvs. decredit. Cu toate acestea, aceste persoane terțe pot crea o evidență ainformațiilor relevante care ar putea rămâne în arhivă ca o dovadă a faptuluică a fost efectuat un control al verificării identității.

Acceptarea dvs.de înregistrare va fi un fapt când vă vom trimite un cod de activare prin SMSși din acest moment se va considera că există un contract între dvs. și noi,acest contract va fi valabil timp de trei ani de la data intrării în vigoaredin contract (termenul contractului).

În cazul în carenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, cardul de plată sauinformațiile despre contul bancar se modifică, trebuie să actualizați imediatdatele dvs. personale. Nu vom fi responsabili pentru daunele cauzate deomisiunea dvs. de a face acest lucru.

5. Orice creditprealabil, dacă este cazul, va fi disponibil după finalizarea cu succes aprocesului de înregistrare.

6. Dupădescărcarea sau accesul în aplicație, datele Phyre App vor fi utilizate șiacordul dvs. existent cu operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizareadatelor va fi aplicat și poate fi legat de taxe plătibile furnizorului dvs. deservicii mobile prin intermediul telefonului dvs. mobil. Pentru mai multedetalii, consultați furnizorul de servicii mobile despre acordul dvs. deutilizare a datelor.

7. Rezilierea pebaza eligibilității: ne rezervăm dreptul de a vă rezilia imediat contulPaynetics și contractul nostru cu dvs. dacă avem motive să credem că dvs. saucontul dvs. Paynetics nu respectați aceste prevederi generale. Ne vom baza înîntregime pe asigurarea dvs. pentru noi că sunteți "eligibili".

2. Alimentarea contuluidvs. Paynetics

1. După trecereacu succes a procedurii de identificare și a verificărilor solicitate dePaynetics, vă puteți alimenta contul dvs. Paynetics așa cum este descris înaceastă secțiune 2 a acestor dispoziții generale, cu fonduri care vor fiutilizate pentru operațiunile de plată. Suma minimă de alimentat în contul dvs.Paynetics este de 10 RON (10 lei) sau echivalentul în altă monedă, cu excepțiasumei GBP și EUR, în care sumele minime de reîncărcare sunt 10 GBP și 10 EUR înconsecință.

2. Soldulcontului dvs. Paynetics nu trebuie să depășească niciodată limitele stabiliteconform anexei "Taxe și limite pentru plăți", care face parteintegrantă din aceste prevederi generale.

3. Instrucțiuni detaliate despre modul de alimentare acontului Paynetics sunt indicate în Phyre App.

4. Puteți să vă alimentați contul Paynetics prin:

(a) utilizareacardului dvs. de credit; sau

b) utilizareacardului dvs. de debit / a cardului preplătite.

c) prin transferbancar, în conformitate cu reglementările din secțiunea 7, articolul 1.

5. Fondurile astfel acumulate vor fi creditate în contuldvs. Paynetics imediat după primirea fondurilor.

6. În cazul încare, după o operație suplimentară, sunt depășite una sau mai multe limiteindicate în anexa "Taxe și limite pentru plăți", operațiunea nu va fiaprobată.

7. Ne rezervămdreptul de a refuza să acceptați o operațiune specifică de reîncărcare sau de adezactiva o metodă de alimentare specifică fără a vă notifica, pentruprevenirea fraudelor, spălarea banilor sau orice altă activitate ilegală.

8. Vă vom percepe o taxă de alimentare de fiecare dată cândefectuați o operațiune de alimentare a contului dvs. Suma acestei taxe dereîncărcare poate fi modificată în timp, în conformitate cu secțiunea 13 dinprezentele dispoziții generale. Tarifele actuale de taxe pot fi găsite în Anexa"Taxele și limitele Paynetics" accesibile prin Phyre App sau pe site-ulPhyre.

3. Utilizareacardului Paynetics

1. După ce activați Phyre App, alimentați contul dvs.Paynetics și cardul dvs. Paynetics este activat, în funcție de disponibilitateatehnică și în conformitate cu aceste dispoziții generale în orice caz separat,puteți utiliza cardul Paynetics în cadrul fondurilor disponibile pentru aefectua operațiuni de plată. Veți avea dreptul să vă utilizați numai contuldvs. Paynetics și cardul dvs. Paynetics numai personal și nu veți avea dreptulsă transferați utilizarea către oricine altcineva, de asemenea, nu veți aveadreptul de a vinde sau de a transfera nimănui drepturile de utilizare aacestora . În cazul în care permiteți accesul la contul dvs. Paynetics și / saula cardul Paynetics altei persoane, veți avea întreaga responsabilitate pentrutoate tranzacțiile inițiate de acea persoană / acele persoane. Unii comercianținu acceptă plăți prin intermediul cardurilor Paynetics. Va fi responsabilitateadvs. să verificați cu fiecare comerciant care este politica lor. Nu vom avea nicio responsabilitate dacă uncomerciant refuză să accepte plata prin intermediul cardului Paynetics.

2. Ar trebui săvă asigurați că contul dvs. Paynetics dispune de fonduri suficiente pentru aacoperi suma unei tranzacții date și toate comisioanele aplicabile. Esteposibil să refuzăm să efectuăm o anumită operațiune dacă nu aveți un echilibrusuficient pentru a acoperi suma tranzacției și toate taxele aplicabile.

3. Nu se vor calcula dobânzi la soldul contului dvs.Paynetics.

4. Soldul contului dvs. Paynetics nu este un depozit și nuaveți dreptul să solicitați dobândă pentru acesta.

5. Suma pe care ați putea-o cheltuiți cu cardul dvs.Paynetics poate fi restricționată în conformitate cu regulile organizațieiCardului respectiv sau cu politica de acceptare a plăților de cătrecomerciantul respectiv.

6. Vom deduce valoarea tranzacțiilor dvs. din soldulcontului dvs. Paynetics. De asemenea, vom deduce toate taxele aplicabile înmomentul în care au devenit datorate de dvs.

7. În plus, sunteți de acord și ne angajați să nu încălcămregulile de acces la aplicația Phyre, precum și să nu încercăm să întrerupețisau să-i afectați funcționalitatea, inclusiv, dar fără a se limita la acestea,să nu răspândiți fișierele care conțin viruși, fișiere sau alte programesimilare care pot fi utilizate pentru accesarea, modificarea, ștergerea saudeteriorarea fișierelor de date.

8. Este interzis să utilizați contul dvs. Paynetics șicardul dvs. Paynetics:

a) pentruprimirea plăților în numerar (sau pentru susținerea altor persoane într-oastfel de activitate);

b) în contradicție cu actele normative legale sau normativeaplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, cele legate de spălarea banilor,fraudă, activități criminale, servicii financiare sau protecția consumatorilor;

c) cu privire lao tranzacție care reprezintă o tranzacție interzisă în conformitate cu acestedispoziții generale; sau pentru scopuri comerciale sau de afaceri.

4. Aprobareaoperațiunilor de plată

1. Ar trebui săaprobați orice tranzacție în momentul în care este inițiată de dvs.

2. Cererea derăscumpărare va fi considerată făcută de dvs. atunci când ne contactați pentrua solicita o răscumpărare, așa cum este descris în secțiunea 13.2 dinprezentele dispoziții generale.

3. Realizareaunei operațiuni POS va fi considerată ordonată de dvs. prin intermediulaplicației Phyre în cazul în care, conform instrucțiunilor comerciantului,autorizați tranzacția de plată prin Phyre App introducând un PIN Phyre șiținând dispozitivul mobil pe un terminal fără contacte cu scopul plății.

4. Se va presupune că transferurile P2P / plățile prin cod QR în phyre sunt procesate de titularul contului atunci când:

(a) introducețidetaliile contului Paynetics, pe care doriți să le transferați (către numărulmobil al titularului contului respectiv); și după completarea informațiilornecesare pentru efectuarea tranzacției:

(b) introduci codul PIN / transferi fonduri către codul QR scanat, generat de către un utilizator, care va primi fonduri în sumă mai mare de 100 RON. Pentru a finaliza cu succestranzacția P2P de peste 2000 RON, atât dvs., cât și beneficiarul transferuluitrebuie să fi trecut nivelul de identificare în mod corespunzător și să avețiconturi Paynetics active.

5. Puteți retragesau anula acordul dvs. pentru o anumită tranzacție în orice moment, până cândeste primit de noi. Acordul pentru efectuarea unei tranzacții nu poate firetras (sau anulat) de dvs. după ce l-am primit.

6. Acordul dvs.pentru tranzacție va fi considerat primit de noi, după cum urmează:

(a) pentrutranzacția POS - în momentul în care primim instrucțiunea de plată de cătrecomerciant;

(b) pentru tranzacțiile P2P / plăți prin cod QR - în momentul în care primim instrucțiunea de plată efectuatăde dvs. prin aplicația Phyre;

(c) pentrucererile de răscumpărare - în momentul în care primim cererea dvs. înconformitate cu secțiunea 14.2 din aceste dispoziții generale.

5. Blocarea contuluidvs. Paynetics sau a cardului Paynetics și a tranzacțiilor refuzate din contuldvs. Paynetics

1. În orice moment putem întrerupe, restricționa saudezactiva cardul Phyre App sau Paynetics sau pentru a opri sau restricționaaccesul la contul dvs. Paynetics sau pentru a refuza să emită sau săînlocuiască Phyre App sau card, din motive legate de următoarele:

(a) suntem preocupați de securitatea aplicației Phyre sau acardului Paynetics pe care vi l-am emis;

(b) știm sau suspectăm că aplicația dvs. Phyre., cardul dvs.Paynetics sau contul dvs. Paynetics este utilizat într-un mod neautorizat,ilegal sau fraudulos;

c) trebuie să oexecutăm pentru a fi conform cu legea oricărei jurisdicții aplicabile sau cuinstrucțiunile date de o organizație a Cardului;

(d) am fostinformați că dispozitivul mobil este pierdut sau furat, după cum este descrisîn detaliu în secțiunea 12 sau

(e) dacăcontractul dintre noi a fost reziliat, așa cum este descris în detaliu însecțiunea 9.

2. Dacă acestlucru nu compromite măsurile de securitate necesare și / sau nu ar fi ilegalaltfel, atunci când este practic posibil, vă vom informa despre acțiunileprevăzute la articolul 1 prin telefon sau prin e-mail, indicând motiveleopririi , restricționarea sau anularea cardului dvs. Phyre App sau Paynetics,respectiv pentru oprirea sau restricționarea accesului la profilul dvs. saupentru refuzul de a emite sau înlocui o funcționalitate în aplicația Phyre saupe cardul Paynetics. Dacă nu este posibil să vă informăm mai devreme, vă vominforma imediat după aceea, indicând motivele pentru aceasta.

3. Vom deblocaaplicația dvs. Phyre, cardul dvs. Paynetics și / sau contul dvs. Paynetics câtmai curând posibil, după ce motivele blocării vor înceta să existe și vă vorinforma telefonic sau prin e-mail, când am deblocat Phyre App, dvs. CardPaynetics și / sau contul dvs. Paynetics.

4. Putem refuza efectuarea unei operațiuni de plată, dacă:

a) solduldisponibil în contul dvs. Paynetics este insuficient pentru a acoperi sumaoperațiunii și toate comisioanele aplicabile;

(b) noi, ladiscreția noastră, considerăm că acționați în încălcarea acestor dispozițiigenerale sau legilor, reglementărilor și regulamentelor aplicabile;

c) considerăm căo anumită tranzacție este potențial suspectă sau ilegală sau

d) din cauza unorerori, defecte (mecanice sau de altă natură) sau refuzuri din parteacomercianților, a operatorilor de plăți, a rețelelor de carduri sau a schemelorde plată care procesează tranzacțiile.

e) nu putemconfirma identitatea ta;

f) nu putemverifica identitatea beneficiarului plății;

g) nu îndeplinițicererile noastre de informații rezonabile;

h) în cazul încare avem motive să credem că securitatea contului Paynetics sau a carduluiPaynetics a fost compromisă în vreun fel și că dvs. și / sau orice altăpersoană terță încercați să inițiați sau ați inițiat deja o tranzacție ilegală/ neautorizată prin contul dvs. Paynetics și / sau card Paynetics.

5. În cazul încare refuzăm să efectuăm o operațiune, cu excepția cazului în care vă informămcă ați compromite măsuri de securitate rezonabile sau că ați fi altfel ilegal,vă vom informa cât mai curând posibil și în orice caz până la sfârșitul zileide lucru următoare zilei când am primit o solicitare de tranzacție. Pentrutranzacțiile POS, vă vom informa de obicei cu un mesaj de eroare la terminalulde contact al comerciantului și o chitanță care indică faptul că plata nu afost efectuată, deși în unele cazuri vă putem informa prin telefon sau prine-mail. Va apărea un mesaj de eroare pentru tranzacțiile P2P/ plățile prin cod QR de pe ecran careindică faptul că plata nu a fost executată. Ne puteți contacta pentru a cere motivele refuzului nostru de a efectua această tranzacție, iar instrucțiunile de corectare a informațiilor au dus la refuzul de a aproba tranzacțiile.

6. În cazul în care blocăm contul, blocăm toatefuncționalitățile. Ele nu pot fi folosite în mod atomic. Nu avem clauzespecifice și nu garantăm că cardurile digitalizate vor fi acceptate decomercianți.

7. Puteți corecta orice informație pe care o avem și care nepoate determina să refuzăm o anumită tranzacție, contactând-ne.

6. Utilizarea serviciilor "Portofel virtualpentru carduri de fidelitate" și "Vizualizare interactivă aofertelor".

1. Pentru aaccesa și utiliza portofelul virtual de servicii pentru carduri de fidelitate,sunteți de acord să vă furnizați numărul dvs. de carduri de fidelitate emise decătre comercianții cu amănuntul sau lanțurile de comercianți cu amănuntul înportofelul virtual. Ulterior, cardurile de fidelitate adăugate de dvs. pot fiutilizate direct prin intermediul aplicației mobile în timpul achiziționării dela casa de marcat a comerciantului cu amănuntul relevant. Când adăugați unnumăr de carte de fidelitate, trebuie să furnizați informații complete șifiabile. Pentru a utiliza serviciul, este posibil să nu folosiți un card de fidelitatecare nu este al tău.

2. Vizualizareainteractivă a ofertelor - aplicația mobilă vă oferă funcționalitatea pentru avizualiza ofertele de către comercianții cu amănuntul, lanțurile de distribuțiesau furnizorii de servicii. Ofertele sunt actualizate în conformitate cuprogramul comerciantului respectiv.

7. Utilizareaserviciului de alimentare prin transfer bancar și transferarea banilor înpropriul cont bancar.

1. UtilizatoriiPhyre își pot alimenta contul în aplicație prin trimiterea unui transfer bancardin contul lor bancar în contul Paynetics așa cum se arată în aplicație.Utilizatorul trebuie să completeze numărul de client ca condiție pentru autiliza serviciul pentru a putea pentru a direcționa fondurile primite încontul Paynetics.

Nu percepem taxe pentru acest serviciu. Rețineți că banca lacare inițiați transferul bancar plătește probabil taxe.

8. Utilizareaserviciilor "Card Virtual" și "Card fizic Phyre"

1. Toți utilizatorii care au alimentat contul lor Payneticspot obține o carte virtuală gratuită. Aceștia pot vedea numărul carduluivirtual, data de expirare și codul cvv numai după ce au introdus PIN-ul Phyre.

2. Utilizatorii aplicației Phyre pot bloca sau deblocacardurile virtuale de pe dispozitivul mobil.

3. Carteavirtuală este legată de contul Paynetics.

4. Utilizatoriiaplicației Phyre pot cumpăra carduri de plastic legate de contul Paynetics.Cardul este livrat sigilat și inactiv prin intermediul unui curier la o adresăaleasă de utilizatorul Phyre. Costurile de emitere și de livrare laadresa aleasă de utilizatorul Phyre pot fi găsite în anexa "Taxe șilimite"

Utilizatorii Phyre pot selecta un PIN pentru PIN-ul carduluilor fizic prin aplicația Phyre și apoi îl pot vedea numai după ce introducPIN-ul Phyre.

Utilizatorii Phyre pot bloca și debloca cardul de pedispozitivul mobil.

5. În situația în care un utilizator achiziționează un card de plastic, asociat contului său Paynetics, utilizatorul poate anula achiziția în ziua efectuării cumpărăturii, în acest caz suma plătită pentru emiterea și livrarea cardului de plastic va fi rambursată utilizatorului. Dacă anularea este executată după termenul indicat mai sus și comanda este executată, suma plătită de utilizator pentru emiterea și livrarea cardului nu va fi rambursată utilizatorului.

9. IBAN personal și transferuri de credit

9.1. Toți utilizatorii de cifre cu conturi personale în BGN sau EUR vor primi IBAN gratuit în BGN sau EUR, astfel încât să poată primi transferuri bancare standard.

9.2. Toți utilizatorii phyre pot trimite, de asemenea, transferuri de credit interne sau internaționale în EUR sau BGN atunci când selectează butonul Trimite, apoi fila Transferuri bancare și introduc detaliile destinatarului. Primitorul va primi suma în 1-3 zile lucrătoare, în funcție de banca sa.

10. Încetareacontractului și anularea aplicației dvs. Phyre

1. Contractuldintre noi care figurează în aceste dispoziții generale va continua să fieexecutat până la terminarea acestuia în conformitate cu prezenta secțiune.

2. Veți aveadreptul să reziliați contractul dintre noi, descris în aceste dispozițiigenerale, în orice moment cu o notificare scrisă către noi. Va trebui săîncheiați acest contract dacă actualizați dispozitivul mobil la alt dispozitivmobil care funcționează în cadrul altui sistem de operare sau dacă renunțați lanumărul dvs. de telefon mobil la care vă este conectat aplicația Phyre App.Pentru serviciile prestate de la distanță, aveți dreptul să anulați contractulîn orice moment al efectului său. Nu aveți dreptul să vă schimbați decizia cuprivire la tranzacțiile deja efectuate de dvs. utilizând contul dvs. Payneticssau cardul Paynetics.

3. Avem dreptulsă încheiem imediat contractul cu dvs. prin trimiterea unei notificări scriseîn cazul încălcării oricărei părți a acestor prevederi generale, inclusiv auneia dintre următoarele prevederi:

- încălcați unadintre aceste dispoziții generale

- dacă nu ațiplătit comisioanele pe care ni le-ați dat

- în caz de decessau de invaliditate permanentă la locul de muncă.

- dacă, într-untermen rezonabil indicat de noi, nu ne furnizați informațiile necesare pentrufurnizarea serviciilor care fac obiectul prezentelor dispoziții generale;

- sunteminformați sau avem motive întemeiate să credem că este posibil să fiți în starede insolvabilitate sau ați fost declarat insolvabil;

- folosițiserviciile noastre într-un mod care încalcă drepturile celorlalți clienți saufacem orice acțiune care, conform opiniei noastre rezonabile, ne-ar aduceprejudicii reputației sau securității;

- incalcati sau incercati sa incalcati protectia site-uluinostru si / sau a aplicatiei mobile (incluzand, dar fara a se limita la,modificati sau incercati sa modificati orice informatie, sa efectuati intrarineautorizate, acces neautorizat sau stergerea datelor, precum si interventia inserviciu, sistem, gazdă sau rețea, orice tip de spam, hacking, falsificare dedate sau alte acțiuni distructive sau dăunătoare sau amenințări de securitateîn orice mod;

- considerăm, în opinia noastră rezonabilă, că utilizațiserviciile noastre în legătură cu activități frauduloase, ilegale sau neeticesau permiteți unei terțe persoane să facă acest lucru.

4. În afaracazurilor prevăzute la articolul 3, vom avea dreptul de a rezilia contractul cudvs. din orice motiv, prin trimiterea notificării în scris de cel puțin o lună.

5. De asemenea,putem încheia contractul cu dvs. imediat și / sau vom termina imediat aplicațiadvs. Phyre și utilizarea serviciilor Paynetics Card și / sau a contului dvs.Paynetics, precum și toate celelalte servicii oferite prin intermediulaplicației Phyre dacă vom considera că aplicația dvs. Phyre este utilizatăintenționat de dvs. sau de altcineva pentru fraudă sau pentru alte scopuriilegale. Dacă facem acest lucru, vă vom informa telefonic sau prin e-mail câtmai curând posibil, prin urmare va trebui să întrerupeți utilizarea aplicațieidvs. Phyre, în special a serviciului Paynetics și a contului dvs. Paynetics.

6. Dacă noi saudumneavoastră încheiem contractul dintre noi, cât mai repede posibil (și deobicei în termen de 10 zile lucrătoare după ce ne anuntați rezilierea acestuicontract) vom returna toate fondurile rămase din soldul dvs. în contul dvs.Paynetics (dupa deducerea tuturor tranzacțiilor curente și onorariiloraplicabile). Vă atragem atenția că, pentru a respecta legile șireglementările aplicabile, inclusiv lupta împotriva spălării banilor șifinanțării terorismului, poate fi necesar:

(a) să vă confirmați identitatea; și

(b) să primiți pe numele dvs. banii în sold în contul dvs.bancar personal, deci este posibil să ne spuneți care dintre conturile dvs.preferați.

7. După încetarea contractului dintre noi, nu ați aveadreptul de a restitui sumele pe care le-ați cheltuit deja pentru sumeleautorizate sau necontribuite sau pentru eventualele comisioane pentruutilizarea contului și a cardului, efectuate înainte de încetare.

11. Protecțiasecurității aplicației dvs. Phyre și a cardului dvs. Paynetics

1. Trebuie să vă tratezi contul Phyre App, Paynetics șicardul Paynetics, identificatorii utilizatorilor, parolele și PIN-ul Phyre cuacelași nivel de îngrijire și diligență ca și cum ar fi fost în numerar. Sunteți obligat să nu le dezvăluiți sau săle lăsați să fie folosite de nimeni altcineva.

2. Dacădispozitivul dvs. mobil este pierdut sau furat sau dacă bănuiți că altcinevaare acces la contul dvs. Phyre App sau Paynetics sau la cardul Paynetics saucunoaște identificatorii dvs. ca utilizator, parolă sau PIN Phyre, urmațiinstrucțiunile indicate în secțiunea 9 de mai jos . Rețineți că este posibil săpierdeți o parte sau întregul sold din contul dvs. în același mod ca și încazul în care ați pierdut bani în portofel, dacă nu respectați instrucțiunilenoastre privind securitatea și confidențialitatea accesului.

3. Veți firesponsabil de setarea PIN-ului Phyre. Phyre PIN trebuie să îndeplineascăurmătoarele cerințe:

- ar trebui săfie formată din patru cifre

- cel puțin treicifre ar trebui să fie diferite

- cifrele nu artrebui să fie în ordine digitală (de exemplu, 1234 nu ar fi acceptat ca PhyrePIN).

4. Trebuie să văamintiți PIN-ul Phyre și să-l păstrați secret în orice moment. Nu trebuie sădezvăluiți nimănui dvs. PIN Phyre sau alte informații referitoare la caracteristicilede protecție personală ale instrumentelor de plată de la aceste dispozițiigenerale. Dacă bănuiți că altcineva cunoaște codul Phyre PIN, trebuie să neinformați imediat și să îl modificați cât mai curând posibil.

5. În cazul încare Phyre App este introdus 3 (trei) ori consecutiv un PIN eronat Phyre înîncercarea de a autoriza o tranzacție, pentru a vă asigura că încercați săintroduceți profilul aplicației, vă vom bloca și vom solicita să ne trimiteți ofotografie (autoie) cu carte de identitate și pașaport, în cazul în care fațași documentul dvs. pentru a vă stabili identitatea sunt clar vizibile sau vorcere să desfășoare un chat video. Puteți trimite fotografia la următoareaadresă de e-mail: support@phyreapp.com. În decurs de 3 zile lucrătoare vomdebloca profilul dvs. și vă vom oferi acces la aplicație.

6. Vom aveadreptul să dezactivați în orice moment codul de identificare pe care îlstabiliți, parola sau codul PIN, indiferent dacă acestea sunt alese de dvs. saufurnizate de noi, în cazul în care, conform opiniei noastre rezonabile, nu ațiîndeplinit din clauzele acestor dispoziții generale.

7. Vă vomrecomanda să verificați periodic soldul contului și tranzacțiilor prinaplicația Phyre. Vă vom oferi o declarație privind tranzacțiile recente înaplicația Phyre, puteți să păstrați o captură de ecran a acestei declarațiipentru arhiva dvs. Declarația dvs. va afișa:

(a) informațiiprivind identificarea fiecărei tranzacții;

(b) valoareafiecărei tranzacții indicate în moneda în care a fost plătită sau debitată dincontul dvs. Paynetics;

(c) dacă estecazul, valoarea fiecărei tranzacții după schimbul valutar (dacă este cazul); și

(d) pentrufiecare tranzacție - data la care ați primit ordinul dvs. de plată, așa cumeste descris în secțiunea 4 a acestor dispoziții generale.

8. Când schimbațidispozitivul mobil, trebuie să vă deconectați de la profilul dvs. și săștergeți aplicația Phyre de la dispozitivul vechi.

12. Raportareaîncălcărilor securității și / sau a tranzacțiilor nerezolvate sau inexacte

1. În cazul în care știți sau suspectați că:

a) dispozitivul mobil cu aplicația dvs. Phyre a fost pierdutsau furat; sau

b) altcineva areacces la Phyre App sau la serviciile oferite de acesta sau

c)identificatorii dvs. de utilizator, parolele sau PIN-ul Phyre sau orice alteinformații despre securitate au devenit cunoscute unei terțe persoane, trebuiesă ne anunțați în scris la adresa de e-mail: support@phyreapp.com și să nesunați la +35970012207 care este disponibil între orele 09:00 și 18:00 (fusulorar din Europa de Est) de luni până vineri.

2. Dacă credețică o tranzacție neautorizată de dvs. a fost deja procesată sau că tranzacția afost executată incorect, trebuie să ne contactați la linia noastră de asistențătelefonică pentru servicii disponibile între orele 07:00 și 18:00 (fusul orardin Europa de Est) de luni până vineri sau să ne informați imediat în scris la:support@phyreapp.com. Vă putem solicita să ne trimiteți un formular pentru acontesta tranzacția.

3. Vom efectua oinvestigație cu privire la afirmația dvs. că o anumită tranzacție nu a fostautorizată de dvs. și atunci când acest lucru este permis de lege, ne colectăm comisionulpentru această anchetă.

13. Rambursareafondurilor din tranzacții neautorizate sau executate în mod incorect

1. În cazul în care ne-ați notificat în conformitate cusecțiunea 10.2 de mai sus despre orice tranzacție neautorizată / executată înmod necorespunzător, fără întârziere și nu mai târziu de 13 luni de la dataproducerii acestora, veți avea dreptul să vi se ramburseze fondurile pentrutranzacția respectivă în condițiile indicate în această secțiune.

2. Dacă ați inițiat o tranzacție și destinatarul nu a primitsuma ordonată, vom urmări imediat tranzacția și vă vom informa despre rezultat.Cu excepția cazului în care reușim să dovedim că operațiunea de plată a fostprimită de furnizorul de servicii de plată al beneficiarului, vom rambursa sumarelevantă a operațiunii executate în mod incorect și vă va restabili soldulcontului dvs. la nivelul pe care îl va avea dacă această tranzacție specificănu a fost efectuată.

3. Dacă executăm o operațiune de plată conform informațiilorfurnizate de dvs., nu vom fi responsabili față de dvs. pentru neexecutarea sauexecutarea incorectă, în cazul în care se dovedește că informațiile furnizatede dvs. sunt neadevărate, inexacte sau incomplete . Cu toate acestea, vominvesti eforturi rezonabile pentru a restaura fondurile aferente tranzacției șivă vom percepe pentru cheltuielile pe care le-am suportat.

4. Dacă suntem responsabili pentru o tranzacție incorectexecutată și / sau neautorizată, pentru care ne-ați notificat în conformitatecu secțiunea 12.2 de mai sus, vom restabili soldul contului dvs. Paynetics lanivelul pe care îl va avea dacă această tranzacție specifică nu a fost făcută.

5. Dacă o tranzacție neautorizată a fost executată ca urmarea unei fraude sau când în mod deliberat sau cu neglijență gravă nu ați utilizatcardul Phyre App, Paynetics sau contul Paynetics în conformitate cu acestedispoziții generale (inclusiv nu v-ați respectat obligațiile privind păstrareaPhyre App, Contul Paynetics și cardul Paynetics, identificatoriiutilizatorilor, parolele și PIN-ul Phyre sau orice alte informații desecuritate), nu vom rambursa suma și veți fi responsabili pentru întreaga sumăa tranzacției neautorizate și veți suporta toate pierderile.

6. În cazul în care aveți motive pentru rambursarea sumelorpentru tranzacții incorect executate sau neautorizate, le vom rambursa cât maicurând posibil după primirea cererii dvs. sau pentru primirea informațiilorsuplimentare pe care le-am putea solicita pentru a vă investiga dreptul derambursare. Cu toate acestea, dacă, după investigație, avem motive întemeiatesă credem că rambursarea nu vă este datorată pentru nici un motiv sau că amfăcut o rambursare nejustificată, vom avea dreptul să solicităm returnarearambursării anterioare și veți să fiți răspunzători pentru orice pierderecauzată de noi sau de dvs. din utilizarea aplicației Phyre, a carduluiPaynetics sau a contului dvs. Paynetics.

14. Achiziționareabanilor electronici deținute în contul dvs.

1. Aveți dreptul să solicitați o răscumpărare a monedeielectronice deținute în contul dvs. Paynetics și nu veți avea dreptul sănumerarați suma creditului prealabil majorat, dacă este cazul.

2. Veți avea dreptul să numerarați în întregime sau parțialbanii din contul dvs. Paynetics (diferiți de cei din creditul prealabilsuplimentat), respectând obligațiile din secțiunile 3.2 și 13.1 de mai sus.

3. Pentru aprocesa cererea dvs. de răscumpărare, vă putem solicita să prezentațidocumente, dovezi și alte informații pentru a vă confirma identitatea,respectând cerințele legale și de reglementare aplicabile.

4. De asemenea,putem calcula o taxă pentru răscumpărarea dacă este prezentă una dintreurmătoarele situații: (a) doriți o răscumpărare înainte de expirarea termenuluicontractului cu noi;

(b) în cazul încare ați încheiat contractul în conformitate cu aceste dispoziții generaleînainte de termenul de valabilitate convenit; sau după expirarea unui an de laîncetarea contractului cu noi.

5. Suma taxei de răscumpărare poate fi modificată în timp șiratele curente ale taxelor pot fi găsite în Anexa "Taxe și limite pentruplăți" care pot fi găsite prin Phyre App sau pe site-ul Phyre.

6. Vom restituifondurile din contul dvs. Paynetics și, la discreția noastră, vom avea dreptulsă le transferăm într-un cont bancar personal pe numele dvs. pe care l-ațifolosit pentru a vă alimenta contul cu noi.

15. Răspundereanoastră

1. Nu vom firăspunzători față de dvs. pentru daune și pierderi cauzate de:

(a) oricetranzacție neautorizată în care ați acționat în mod fraudulos sau când în mod deliberatși cu neglijență gravă nu ați utilizat Phyre App și / sau contul dvs. Payneticssau Paynetics în conformitate cu aceste prevederi generale (inclusivobligațiile dvs. privind utilizarea în siguranță a Phyre App, Card Payneticssau contul dvs. Paynetics, identificatori de utilizator, parole și PIN Phyresau alte informații legate de securitate);

(b) oricetranzacție pe care am executat-o ​​în conformitate cu informațiile pe care nile-ați furnizat, atunci când se dovedește că informațiile furnizate de dvs.sunt incorecte (deși vom investi eforturi rezonabile pentru a restaurafondurile din această tranzacție) ;

(c) oricecircumstanță neobișnuită sau ireversibilă care nu este controlată de noi atuncicând nu am putut evita apariția consecințelor sale, în ciuda faptului că aminvestit eforturi rezonabile în acest sens;

(d) refuzul unuicomerciant de a accepta cardul Paynetics (prin intermediul aplicației Phyre saualtfel);

(e) un defect aldispozitivului dvs. mobil sau al altor echipamente, programe sau servicii caresunt necesare pentru executarea cu succes a anumitor operațiuni și asupracărora nu exercităm controlul; sau

f) respectareacerințelor legale sau de reglementare aplicabile sau a instrucțiunilor date deo organizație a Cardului.

2. De asemenea, nu vom fi trași la răspundere pentru:

a) întreruperea activității; sau

b) pierderea profitului, reputația, câștigurile viitoare saueconomiile preconizate; sau

(c) orice pierdere sau daună care nu provine direct dinîncălcarea acestor dispoziții generale din partea noastră.

3. Vom investi eforturi rezonabile pentru a vă furnizacontul Phyre App, Paynetics și cardul Paynetics, dar nu vom fi răspunzătoripentru pierderile și daunele care apar dacă aceștia sau Phyre App nu suntaccesibile în orice moment sau dacă accesul este întrerupt.

4. În afară depierderile indicate în paragrafele de mai sus (pentru care nu suntemrăspunzători) și respectând paragrafele de mai jos, suma totală maximă arăspunderii noastre față de dvs. pentru daune sau în legătură cu acesteprevederi generale, limitată la suma de 1000 RON pentru orice perioadă de 12luni a contractului efectiv cu noi.

5. Nu vom garantasi nu vom promite ca Phyre App va satisface cerintele dumneavoastra sau caoperarea contului Phyre App, Paynetics si Paynetics va fi neintrerupta sau faravina sau ca Phyre App nu va avea virusi, cai troieni sau alte software-urisimilare care pot fi utilizate pentru accesarea, modificarea, ștergerea saudeteriorarea fișierelor cu date sau alte programe de calculator folosite dedvs. sau că defectele din aplicația Phyre vor fi corectate (deși ne vom străduisă vă ajutăm dacă ne sunați ).

6. Vei firesponsabil pentru configurarea sistemului informatic, a programelor decalculator și a platformei pentru a avea acces la Phyre App. Nu vomfurniza software antivirus, din proprie inițiativă vă puteți folosi propriulsoftware antivirus.

7. Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de pierderi șidaune cauzate de un virus, răspândirea atacului de negare a serviciului sau aaltui material dăunător tehnologic care poate infecta computerul sau altdispozitiv sau echipament, programe de calculator, date sau alte materialebrevetate pentru utilizarea aplicației Phyre.

8. Veți folosi Phyre App, contul Paynetics și cardulPaynetics pe propriul risc.

16. Programe depromovare și bonusuri

1. Ne rezervam dreptul de a organiza programe promoționaleși de bonus pentru utilizatorii noștri, să definim parametrii pentrudesfășurarea promoțiilor, precum și să le schimbăm și să le terminăm la discrețianoastră, fără a fi răspunzători față de utilizatorii aplicației.

17. Proprietateaintelectuală și protecția informațiilor

1. Toate drepturile asupra proprietății intelectuale înPhyre App din întreaga lume sunt deținute de Paynetics și, respectiv, de Phyre.Drepturile din aplicația Phyre App sunt licențiate (nu sunt vândute) și nu vețiavea drepturi în sau în Phyre App cu excepția dreptului de utilizare personalăîn conformitate cu clauzele acestor prevederi generale.

2. Toate aspectele aplicației Phyre, inclusiv designulspecific și structura diferitelor programe vor face parte din secretele noastrecomerciale și / sau obiecte protejate prin drepturi de autor. Prin urmare,sunteți de acord să nu răspândiți, să furnizați, să copiați sau să acordați în altfel unor terțe persoane astfel de secrete comerciale sau materiale protejateprin dreptul de autor, fără aprobarea noastră prealabilă scrisă.

3. Toate aspectele cardului Paynetics și ale aplicațieiPhyre App, inclusiv designul specific, modul de funcționare, funcționalitățiletehnice și structura diferitelor programe vor face parte din secretelecomerciale ale Paynetics și / sau ale obiectelor și ale dreptului protejate dedreptul de autor. Prin urmare, sunteți de acord să nu răspândiți, să oferiți, săcopiați sau să acordați în alt mod unor terțe persoane astfel de secretecomerciale sau materiale protejate prin dreptul de autor, fără aprobareanoastră scrisă scrisă a Paynetics.

18. Modificări aleacestor dispoziții generale

Ne rezervămdreptul de a modifica oricând dispozițiile generale. Vom lua în considerareinteresele dvs., afectate de modificările preconizate pe care le considerămrezonabile. Modificările cursurilor de schimb vor deveni valabile imediatatunci când sunt în beneficiul dvs. sau care rezultă din modificarea ratei dereferință a MasterCard pentru perioada relevantă. Pentru toate modificărilerămase vă vom trimite o notificare scrisă de cel puțin două luni prin e-mailsau direct în Phyre App pentru orice modificare preconizată a dispozițiilorgenerale, oferindu-vă noua versiune a dispozițiilor generale. În cazul în carenu sunteți de acord cu modificarea propusă, trebuie să ne informați prin unadintre metodele de contact înainte ca această modificare să devină validă,altfel se va considera că ați acceptat modificarea prevederilor generale.

19. Taxe și limite. Cursde schimb

1. Informații detaliate despre taxele și limitele legate dePhyre App, cardul Paynetics și contul dvs. Paynetics pot fi găsite în prezenteledispoziții generale și în Tariful prezentat în Anexa "Taxe și limitepentru plăți" care pot fi găsite prin aplicația dvs. Phyre sau pe site-ulPhyre. Toate restricțiile privind utilizarea aplicației dvs. Phyre, a carduluiPaynetics și a contului dvs. Paynetics sunt descrise în anexa "Taxe șilimite pentru plăți", care pot fi găsite prin Phyre App pe site-ul Phyre. Prin adoptarea prevederilor generale șiprin activarea aplicației dvs. Phyre, sunteți de acord să plătiți toate taxeleaplicabile legate de utilizarea aplicației Phyre, a cardurilor Paynetics și acontului dvs. Paynetics, după cum se indică în aceste dispoziții generale.

2. După ce ațiterminat înregistrarea contului Paynetics, veți avea posibilitatea de a alege omonedă prestabilită. Moneda aleasă va fi moneda dvs. prestabilită pentru carduldvs. Paynetics și contul dvs. Paynetics, iar toate taxele aferente vor ficonvertite în acesta.

3. Când efectuațitranzacții în valută diferită de moneda dvs. în mod prestabilit, valoareatranzacției va fi convertită în moneda dvs. în mod implicit. Cursul de schimbva fi stabilit în ziua în care sa efectuat decontarea finală a tranzacției.Ratele de schimb pe care le vom folosi pentru astfel de tranzacții vor fi celeaplicate de MasterCard®. Se va aplica o taxă pentru operațiunile în valutăstrăină, așa cum este descris în Anexa "Taxe și limite pentru plăți".

4. Toți utilizatorii de phyre noi vor începe cu un plan de prețuri fără taxe lunare (se aplică alte taxe tranzacționale);

5. Toți utilizatorii de phyre din plan fără taxe lunare își pot actualiza jocul oricând, în funcție de tariful efectiv - https://www.phyreapp.com/en/kolko-struva.

6. Toți utilizatorii care folosesc un plan cu taxe lunare se pot declasa oricând. În acest caz, acestea vor rămâne pe planul de prime până la încheierea perioadei preplătite.

20. Datele dvs. personale și datele de contact

Prin adoptareaacestor dispoziții generale veți confirma că informațiile pe care ni lefurnizați sunt adevărate, precise și actualizate. Prin adoptarea acestordispoziții generale, veți confirma că ne veți notifica imediat prin contactareanoastră la adresa support@phyreapp.com, în cazul în care modificați datele dvs.personale. Puteți, de asemenea, să vă actualizați adresa și datele pentru poștaelectronică urmând instrucțiunile din Phyre App. Dacă vă contactăm în legăturăcu Phyre App, cu cardul Paynetics sau cu contul dvs. Paynetics, vom folosi celemai recente date de contact pentru dvs., pe care ni le-ați furnizat.

21. Protecția datelor și modul în care folosiminformațiile dvs. personale

1. Datelepersonale pe care ni le furnizați (inclusiv, dar fără a se limita la, adresa dee-mail sau alt identificator al utilizatorului și parolei) vor fi prelucrate dePhyre și Paynetics în conformitate cu și în scopurile indicate în acestedispoziții generale și în politica noastră de confidențialitate. Vă rugăm săcitiți cu atenție politica noastră de confidențialitate deoarece furnizeazăinformații despre modul în care utilizăm, împărtășim, stocăm și procesăminformațiile dvs. personale. Folosind Phyre App, cardul Paynetics și contuldvs. Paynetics, vă dați consimțământul Paynetics / Phyre pentru a procesainformații în acest mod.

2. Dacă bănuițică ni s-au furnizat informații false sau incorecte, ne putem înregistrasuspiciunile împreună cu orice alte informații adecvate.

3. Nu trebuie săne acordați informații personale altcuiva (cum ar fi nume alternative pentrucontacte) fără consimțământul prealabil al acestora, aceste informații să fieutilizate și publicate în acest scop, în conformitate cu aceste prevederigenerale și politica de confidențialitate. Când ne furnizați astfel deinformații de la o terță parte, presupunem că și-au dat consimțământul, deșioricum am putea cere confirmarea.

22. Transferuldrepturilor

Phyre și / sau Paynetics pot transfera în orice momentdrepturile și obligațiile prevăzute de aceste dispoziții generale către o altăcompanie sau o persoană (inclusiv una în alta, dacă aceasta este legală),drepturile dvs. în conformitate cu aceste dispoziții generale nu sunt afectate.Nu veți avea dreptul să transferați drepturile și obligațiile de la acestedispoziții generale unei alte persoane sau societăți fără consimțământul nostruscris.

23. Reclamații

1. Dacă aveți o plângere cu privire la serviciul mobilpentru plăți Phyre, vă rugăm să ne anunțați pe e-mailul de service(support@phyreapp.com), pentru a investiga circumstanțele pentru dvs. Nestrăduim să procesăm rapid și corect toate reclamațiile pe care le primim cuprivire la serviciul mobil pentru plăți Phyre.

2. În cazul încare nu vă onorăm reclamația referitoare la serviciul de plată al Phyre, putețitrimite litigiul Comisiei de conciliere privind litigiile de plată cu Comisiapentru protecția consumatorilor din România.

3. În cazul încare aveți o plângere cu privire la cererea Phyre, trebuie să contactați Phyrela support@phyreapp.com.

24. Discutați cucomercianții

În cazul în care aveți dispute privind achizițiile efectuateprin intermediul cardului dvs. Paynetics prin aplicația Phyre App, trebuie săle soluționați cu persoana de la care ați achiziționat bunurile sau serviciile.Nu vom fi răspunzători pentru calitatea, siguranța, legalitatea sau orice altdefect al oricăror bunuri sau servicii achiziționate prin intermediulaplicației Phyre. Nu uitați că după ce ați utilizat cardul Paynetics pentru aefectua o achiziție prin Phyre App, nu putem opri această tranzacție și nedatorați taxele corespunzătoare, dacă este cazul.

25. Invaliditateparțială

Dacă o instanțăsau o autoritate competentă stabilește că o anumită clauză din acestedispoziții generale (sau orice parte a oricăror prevederi) este nevalidă,ilegală sau neaplicabilă, această prevedere (sau o parte a acesteia) va ficonsiderată inexistentă în măsura necesară, valabilitatea și aplicabilitateacelorlalte prevederi ale acestor prevederi generale nu vor fi afectate.

26. Legea și limbaaplicabilă

Aceste dispoziții generale vor fi soluționate de legislația bulgară și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor bulgare. Această versiune engleză a Termenilor și condițiilor ar trebui considerată doar ca referință. Versiunea oficială și actuală a acestor Termeni și Condiții se găsește numai în limba bulgară și poate fi găsită aici: https://www.phyreapp.com/bg/obshti-uslovia

 


Paynetics fees and limits

The phyre payment services are provided by Paynetics AD - e-money institution licensed by BNB. The pricing model of phyre is regulated by the Paynetics fees and limits. Pricing is listed according to the wallet currency in the following sequence: BGN / EUR / GBP / RON.

 • STARTER
 • Monthly fee
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Personal IBAN in BGN or EUR
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Payment at POS
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Transfers between phyre users
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Transfer to IBAN in BGN
  1.10 лв. per transfer
 • Transfer to IBAN in EUR
  €0.55 per transfer
 • Virtual card
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Next Virtual card issuance
  2.49 лв. / €1.29 / £1.29 / 7 lei
 • Transfer to IBAN top-up
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  Takes 1 business day. In rare cases, it may take more depending on the sending bank.
 • Card top-up
  0.59%
  Funds are available instantly.
  Min. fee 0.20 лв. / €0.10 / £0.10 / 0.50 lei, in rare cases, the fee may vary according to the card type.
 • Depositing cash at Cashterminal
  1.5%
  Funds are available instantly.
  Min. fee 0.20 лв. Available only for wallets in BGN currency.
 • Issuing and delivery of physical Mastercard
  9.90 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  Delivery outside Bulgaria / Romania:
  15 лв. / €7.67 / £6.6 / 36 lei
 • ATM withdrawal
  BGN: 1.10 лв. per withdrawal in BGN, 1.50 лв. + 0.6% of the amount for other currency;
  EUR: €1 + 0.6% of the amount regardless currency of withdrawal;
  GBP: £1 per withdrawal in GBP, £0.80 + 0.6% of the amount for other currency;
  RON: 4 lei + 0.6% of the amount regardless currency of withdrawal
 • Currency exchange
  1.25% of the amount
 • Cash-out to your payment card when performed by us
  1.90 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Monthly inactivity fee
  1.95 лв. / €1 / £1 / 5 lei
  When loaded funds but no transactions were made in the period of 6 months
 • Withdrawal to phyre card
  0.9% of the amount
  Like from gambling site, not applicable for refund and reversal transactions
 • PLUS
  This plan is active from 02.06.20
 • Monthly fee
  4.95 лв. / €2.50 / £2.20 / 12 lei
 • Personal IBAN in BGN or EUR
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Payment at POS
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Transfers between phyre users
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Transfer to IBAN in BGN
  1 free transfer, 0.60 лв. thereafter
 • Transfer to IBAN in EUR
  1 free transfer, €0.30 thereafter
 • Virtual card
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Next Virtual card issuance
  0.89 лв. / €0.45 / £0.45 / 2.20 lei
 • Transfer to IBAN top-up
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  Takes 1 business day. In rare cases, it may take more depending on the sending bank.
 • Card top-up
  Free up to 750 лв. / €380 / £330 / 1800 lei per month, 0.59% thereafter.
  Funds are available instantly.
  Min. fee 0.20 лв. / €0.10 / £0.10 / 0.50 lei, in rare cases, the fee may vary according to the card type.
 • Depositing cash at Cashterminal
  1%
  Funds are available instantly.
  Min. fee 0.20 лв. Available only for wallets in BGN currency.
 • Issuing and delivery of physical Mastercard
  9.90 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  Delivery outside Bulgaria / Romania:
  15 лв. / €7.67 / £6.6 / 36 lei
 • ATM withdrawal
  1.10 лв. / €0.55 / £0.50 / 2.70 lei regardless currency of withdrawal
 • Currency exchange
  0.75% of the amount
 • Cash-out to your payment card when performed by us
  1.90 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Monthly inactivity fee
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  When loaded funds but no transactions were made in the period of 6 months
 • Withdrawal to phyre card
  0.9% of the amount
  Like from gambling site, not applicable for refund and reversal transactions

Limits based on levels of verification
For all plans

 • LEVEL 1
  Identity verification required at initial top-up and/or received funds after your phyre profile activation
 • IBAN transfers or transfers within phyre network for an amount not exceeding:
  • 2.000 лв. / €1000 / £930 / 4.900 lei for a period of 1 year
  Payment transactions (transfer to IBAN top-up, credit/debit card top-up, total of outgoing transfers within phyre network, IBAN transfers, card transactions) for an amount not exceeding:
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei for a period of 1 month or 1 year
  Maximum account balance:
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei
 • LEVEL 2
  Fill out a declaration of source of funds required when reaching the limit of LEVEL 1
 • IBAN transfers or transfers within phyre network for an amount not exceeding:
  • 10.000 лв. / €5100 / £4600 / 24.700 lei for a period of 24 hours
  • 30.000 лв. / €15.300 / £14.000 / 74.300 lei for a period of 7 days
  • 60.000 лв. / €30.700 / £28.000 / 148.700 lei for a period of 1 month
  • 200.000 лв. / €102.500 / £93.328 / 495.000 lei for a period of 1 year
  Transfer to IBAN top-up for an amount not exceeding:
  • 100.000 лв. / €51.300 / £46.600 / 248.100 lei for a period of 1 month
  Credit/debit card top-up for an amount not exceeding:
  • 60.000 лв. / €30.700 / £28.000 / 148.700 lei for a period of 1 month
  Total of outgoing transfers within phyre network, IBAN transfers, card transactions for an amount not exceeding:
  • 100.000 лв. / €51.300 / £46.600 / 248.100 lei for a period of 1 month
  • 360.000 лв. / €184.600 / £168.000 / 893.000 lei for a period of 1 year
  Maximum account balance:
  • 360.000 лв. / €184.600 / £168.000 / 893.000 lei

Limits for card transactions (digitized, physical, virtual)
For all plans and levels of verification

 • Per transaction
 • 10.000 лв. / €5.000 / £5.000 / 24.000 lei
  single payment at POS
 • 10.000 лв. / €5.000 / £5.000 / 24.000 lei
  single top-up
 • 400 лв. / €200 / £200 / 700 lei
  single ATM withdraw
 • 24 hours limit
 • 20.000 лв. / €10.000 / £10.000 / 45.000 lei
  50 payments at POS for digitized or virtual cards; 20 payments at POS for physical card
 • 20.000 лв. / €10.000 / £10.000 / 45.000 lei
  50 top-ups
 • 1.000 лв. / €1.000 / £1.000 / 2.000 lei
  5 ATM withdraws
 • 7 days limit
 • 30.000 лв. / €15.000 / £15.000 / 70.000 lei
  120 payments at POS for all card types
 • 30.000 лв. / €15.000 / £15.000 / 70.000 lei
  100 top-ups
 • 4.000 лв. / €4.000 / £4.000 / 8.000 lei
  35 ATM withdraws
 • 30 days limit
 • 60.000 лв. / €30.000 / £30.000 / 140.000 lei
  300 payments at POS for all card types
 • 60.000 лв. / €30.000 / £30.000 / 140.000
  300 top-ups
 • 10.000 лв. / €10.000 / £10.000 / 30.000 lei
  90 ATM withdraws

PLUS plan
This plan is valid for users registered before 02.06.20

 • PLUS
 • Monthly fee
  1.95 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Personal IBAN in BGN or EUR
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Payment at POS
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Transfers between phyre users
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Transfer to IBAN in BGN
  0.60 лв. per transfer
 • Transfer to IBAN in EUR
  €0.30 per transfer
 • Virtual card
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
 • Next Virtual card issuance
  0.89 лв. / €0.45 / £0.45 / 2.20 lei
 • Transfer to IBAN top-up
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  Takes 1 business day. In rare cases, it may take more depending on the sending bank.
 • Card top-up
  Free up to 250 лв. / €120 / £110 / 600 lei per month, 0.59% thereafter.
  Funds are available instantly.
  Min 0.20 лв. / €0.10 / £0.10 / 0.50 lei, in rare cases, the fee may vary according to the card type.
 • Depositing cash at Cashterminal
  1%
  Funds are available instantly.
  Min. fee 0.20 лв. Available only for wallets in BGN currency.
 • Issuing and delivery of physical Mastercard
  9.90 лв. / €5 / £5 / 25 lei
  Delivery outside Bulgaria / Romania:
  15 лв. / €7.67 / £6.6 / 36 lei
 • ATM withdrawal
  BGN: 1.10 лв. per withdrawal in BGN, 1.50 лв. + 0.6% of the amount per withdrawal in other currency;
  EUR: €1 + 0.6% of the amount regardless currency of withdrawal;
  GBP: £1 per withdrawal in GBP, £0.80 + 0.6% of the amount for other currency;
  RON: 4 lei + 0.6% of the amount regardless currency of withdrawal
 • Currency exchange
  0.25% of the amount
 • Cash-out to your payment card when performed by us
  1.90 лв. / €1 / £1 / 5 lei
 • Monthly inactivity fee
  0 лв. / €0 / £0 / 0 lei
  When loaded funds but no transactions were made in the period of 6 months
 • Withdrawal to phyre card
  0.9% of the amount
  Like from gambling site, not applicable for refund and reversal transactions